História Oberbank

Založenie a prvé desaťročia
13. apríla 1869 bolo v Linzi rozhodnuté o založení „Akciovej spoločnosti spolu s konzorciami“, s plánovaným názvom „Banka pre Horné Rakúsko a Salzburg“ so sídlom v Linci. Dátum vzniku bol stanovený na 1. júla 1869. V roku 1920 sa akcionárom stala spolková krajina Horné Rakúsko (Oberösterreich), v roku 1921 Bayerische Vereinsbank. Vlastníkom Oberbank sa s väčšinovým podielom v roku 1929 stala Creditanstalt für Handel und Gewerbe (CA).

 

Povojnové obdobie
V roku 1945 mala Oberbank okrem centrály v Linci a pobočky v Salzburgu ešte ďalších jedenásť filiálok. Rakúska národná banka (Österreichische Nationalbank) udelila Oberbank povolenie na devízový obchod už v roku 1946, v roku 1949 bola súčasťou realizácie Marshallovho plánu, t.z. plánu európskej obnovy (European Recovery Program). Zameranie sa na obchodný model univerzálnej banky znamenal pre Oberbank od roku 1955 výrazný vzostup. Získavanie privátnych klientov, prijímanie privátnych vkladov a poskytovanie spotrebiteľských úverov boli základom toho, že dnes tvoria firemný a privátny obchod v Oberbank dva rovnako silné piliere.

 

Skupina troch bánk (3 Banken Gruppe)
Po druhej svetovej vojne rozdelila CA svoj väčšinový podiel v Oberbank AG medzi Bank für Kärnten AG (dnešná BKS Bank AG) a Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV). Tretinu podielu si CA ponechala a zvyšné podiely prevzali zvyšné dve banky. Z pôvodne čisto kapitálového prepojenia Oberbank, BKS a BTV vznikla úzka a priateľská spolupráca, ktorá sa prejavuje v spoločnom vystupovaní pod názvom “3 Banken Gruppe” / “Skupina troch bánk”. Tam, kde je možné dosiahnuť synergie, tri banky spolu úzko spolupracujú. Spoločné firmy ako DREI-BANKEN-IT Gesellschaft a 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft sú mimoriadne úspešné. Samostatné vystupovanie troch bánk na trhu nie je touto spoluprácou obmedzované.

 

Kótovanie na Viedenskej burze
Uvedenie Oberbank a sesterských bánk na kapitálový trh 1. júla 1986 bol pre 3 banky predpokladom pre vymanenie sa spod vplyvu CA a možnosť začať uplatňovať samostatnú stratégiu. V súčasnosti Oberbank vlastnia jej dve sesterské banky, UniCredit Bank Austria a Generali, ako aj jej vlastní zamestnanci.

 

Oberbank dnes: „Regionálna banka v srdci Európy“

V 70-tych rokoch bolo bankám umožnené zakladať pobočky, a tak mohla Oberbank rozšíriť spádovú oblasť aj mimo pôvodného regiónu Horného Rakúska/Salzburgu. Od roku 1985 prevádzkovala Oberbank vlastné pobočky v Dolnom Rakúsku, od 1988 vo Viedni, od 1990 v Nemecku, od 2004 v Českej republike, od 2007 v Maďarsku a od 2009 na Slovensku

Oberbank AG

Centrála Rakúsko

Untere Donaulände 28
A-4020 Linz

 

+ 43 732 / 7802–0
office@oberbank.at

Oberbank AG

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Prievozská 4/A

82109 Bratislava


+ 421 2 5810 6800

bl@oberbank.sk