Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,37800
1 mesiac -0,36700
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,31100
6 mesiace -0,23000
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,11200

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 1,79000
1 mesiac 1,91000
2 mesiace 1,96000
3 mesiace 2,02000
6 mesiace 2,08000
9 mesiace 2,14000
1 rok 2,22000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,08000
1 mesiac 0,10000
2 mesiace 0,13000
3 mesiace 0,16000
6 mesiace 0,25000
9 mesiace 0,36000
1 rok 0,46000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,79140 0,73300 -0,10083 2,47663
2 mesiace -0,73840 0,77463 -0,07917 2,53063
3 mesiace -0,71680 0,82275 -0,06000 2,58025
6 mesiace -0,65300 0,94475 0,00500 2,61988
1 rok -0,51200 1,09300 0,10533 2,73563

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,10000
2 roky 0,00000
3 roky 0,00000
4 roky 0,06000
5 rokov 0,09000
6 rokov 0,19000
7 rokov 0,28000
8 rokov 0,38000
9 rokov 0,48000
10 rokov 0,57000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.