Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,51100
1 mesiac -0,42300
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,36300
6 mesiace -0,28700
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,17100

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 1,02000
1 mesiac 1,04000
2 mesiace 1,02000
3 mesiace 1,02000
6 mesiace 0,99000
9 mesiace 0,98000
1 rok 0,98000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,42000
1 mesiac 0,45000
2 mesiace 0,46000
3 mesiace 0,47000
6 mesiace 0,47000
9 mesiace 0,47000
1 rok 0,47000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,78040 0,24463 -0,11250 0,99288
2 mesiace -0,72300 0,42913 -0,08217 1,26100
3 mesiace -0,65540 0,59550 -0,04883 1,45050
6 mesiace -0,57140 0,72513 -0,00633 1,17525
1 rok -0,45240 0,86413 0,09967 0,99750

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,50000
5 rokov -0,45000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,40000
8 rokov -0,40000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,35000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.