Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,51000
1 mesiac -0,46600
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,39300
6 mesiace -0,33000
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,25100

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 2,04000
1 mesiac 2,10000
2 mesiace 2,15000
3 mesiace 2,17000
6 mesiace 2,23000
9 mesiace 2,26000
1 rok 2,28000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,10000
1 mesiac 0,12000
2 mesiace 0,14000
3 mesiace 0,16000
6 mesiace 0,21000
9 mesiace 0,26000
1 rok 0,28000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,76460 0,65813 -0,08783 1,65775
2 mesiace -0,71480 0,67988 -0,05983 1,79888
3 mesiace -0,68800 0,72375 -0,06117 1,82663
6 mesiace -0,63000 0,76350 0,01417 1,84875
1 rok -0,49880 0,81963 0,11400 1,93013

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky 0,00000
3 roky 0,00000
4 roky 0,00000
5 rokov 0,00000
6 rokov 0,00000
7 rokov 0,00000
8 rokov 0,03000
9 rokov 0,09000
10 rokov 0,15000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.