Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,40600
1 mesiac -0,40500
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,42100
6 mesiace -0,42500
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,39500

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 2,03000
1 mesiac 2,10000
2 mesiace 2,12000
3 mesiace 2,14000
6 mesiace 2,16000
9 mesiace 2,18000
1 rok 2,21000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,32000
1 mesiac 0,28000
2 mesiace 0,27000
3 mesiace 0,27000
6 mesiace 0,30000
9 mesiace 0,32000
1 rok 0,39000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,84640 0,70975 -0,10383 2,17000
2 mesiace -0,85180 0,74438 -0,10933 2,16600
3 mesiace -0,84140 0,76050 -0,10267 2,14950
6 mesiace -0,82500 0,80125 -0,04700 2,02363
1 rok -0,73280 0,84775 0,02617 1,94850

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,10000
2 roky 0,00000
3 roky 0,00000
4 roky 0,00000
5 rokov 0,00000
6 rokov 0,00000
7 rokov 0,00000
8 rokov 0,00000
9 rokov 0,00000
10 rokov 0,00000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.