Tiráž

 

Centrála Rakousko:

Untere Donaulände 28

A-4020 Linz

 

office@oberbank.at
+43 (0732) 7802 - 0
kód banky: 15000
BIC: OBKLAT2L
 

Obchodný register: FN 79063 w
Obchodný register pri Krajinskom súde Linz

 

IČ-DPH: ATU 2285 2606

 

 

 

Centrála Slovensko:

Prievozská 4/A

SK-82109 Bratislava

 

bl@oberbank.sk

+421 2 5810 6800

+421 2 5810 6819

Kód banky: 8370

S.W.I.F.T.: OBKLSKBA

 

Organizačná zložka: Oberbank AG pobočka

zahraničnej banky v Slovenskej republike

Obchodný register vedený Mestským

súdom Bratislava III,

oddiel: Po, vložka č. 1660/B

 

IČO: 36 861 146
DIČ: 4020139662

 

Vedúci organizačnej zložky:
Dir. Mag. Peter Szenkurök

 

Informácie o pobočke zahraničnej banky v SR:

Dátum zápisu do obchodného registra: 05.12.2008
Dátum udelenia bankovej licencie: 19.11.2008
Dátum skutočného zahájenia bankovej činnosti: 02.04.2009

 
Obchodné podmienky
Dôležité informácie
Finančné ukazovatele
Organizačná schéma Oberbank AG
Organizačná schéma pobočky zahraničnej banky v SR

Zoznam povolených a skutočne vykonávaných činností

 

Právne informácie

Všeobecne

Tieto podklady slúžia len pre aktuálne informovanie a sú založené na stave vedomostí osôb, poverených ich vyhotovením v dobe ich vyhotovenia. Hoci považujeme zdroje, ktoré využívame, za spoľahlivé, nepreberáme za úplnosť a správnosť tu zobrazených informácií žiadnu záruku. Vyhradzujeme si vyslovene najmä právo na omyl vo vzťahu na číselné údaje. Tieto podklady nie sú ani ponukou ani výzvou na nákup či predaj tu spomenutých bankových produktov.

 

V žiadnom prípade neručíme za straty alebo škody akéhokoľvek druhu (vrátane následných alebo nepriamych škôd alebo ušlého zisku), ktoré by mohli vzniknúť z prístupu na webovú stránku Oberbank, z jej vyvolania, použitia alebo z otázok na jej obsah, alebo z prepojení na webovej stránke Oberbank so stránkami alebo URL iných prevádzkovateľov, alebo v súvislosti s tým.

 

Ďalej nepreberáme žiadnu záruku za obsah webových stránok alebo URL iných prevádzkovateľov, pripojených na webovú stránku Oberbank. Rovnako neručíme za trvalú prístupnosť alebo plnú funkčnosť prepojení na webové stránky alebo URL iných prevádzkovateľov.

 

Webová stránka Oberbank AG je optimalizovaná na rozlíšenie obrazovky 1024x768 pixelov a na internetové vyhľadávače Microsoft Internet Explorer od verzie 6.0, Firefox od verzie 1.5 a Netscape od verzie 7.0.

 

E-Mail

Je známe, že informácie a údaje, ktoré sa zasielajú e-mailom, môžu byť pozmenené bez prispenia odosielateľa. Z tohto dôvodu neprijímame právne záväzné zákazky cez e-mail.