Oberbank ako zamestnávateľ

Viac než 2.000 zamestnancov predstavuje dôležitý faktor úspechu.

Chcete sa tiež stať súčasťou nášho tímu?

 

Iniciatívna žiadosť o miesto

Kto sme

Sme úspešná a nezávislá regionálna banka v srdci Európy, so sídlom v Linci a pobočkami v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Kľúčom k nášmu úspechu sú:

 

  • prvotriedne poradenské služby
  • samostatnosť a nezávislosť
  • organický rast prostredníctvom zakladania nových filiálok
  • blízkosť ku klientom
  • obozretnosť v oblasti rizika

 

S našimi službami sme už po celé generácie k dispozícii klientom aj zamestnancom pri realizácii ich cieľov.

 

Nad kariérou premýšľame vopred

Myslíme na budúcnosť. O krok vpred. Zoberáme sa tým, čo nás čaká zajtra. Reagujeme na potreby našich súčasných aj budúcich zamestnancov.
Rozumieme vám. Tým, že máme pochopenie, budujeme si dôveru.

 

Úspech je zárukou budúcnosti
Aj v čase finančnej krízy sa Oberbank darilo a nepotrebovala žiadnu štátnu podporu. Nárast čistého zisku o viac než 50 % od roku 2006, teda v porovnaní s obdobím pred vypuknutím bankovej, finančnej a dlhovej krízy, tento skvelý výkon len dokazuje.

 

Rast je zárukou budúcnosti
Oberbank zvolila stratégiu expanzie a v súčasnosti je zastúpená v piatich európskych krajinách. Namiesto zatvárania filiálok neustále rozširujeme našu pobočkovú sieť.

 

Rovnaké príležitosti pre váš úspech
Nezáleží na tom, z ktorej krajiny pochádzate, či ste muž alebo žena – v Oberbank má rovnaké kariérne príležitosti každý z nás. Oberbank je spoločnosť, ktorá sa mimoriadne zaujíma o rodinu. Skĺbiť kariéru s rodinou umožňujú iniciatívy ako flexibilný model pracovného času alebo čiastočné pracovné úväzky.

 

Kariéra zabezpečí vašu budúcnosť
Ak máte dostatok odhodlania, ctižiadosti a ochoty k neustálemu vzdelávaniu sa, tak vaša kariéra v Oberbank nebude poznať hranice.

Hľadáte novú výzvu?

Chcete sa tiež stať súčasťou nášho tímu?

 

Rozvoj ľudských zdrojov

Jedným z našich hlavných strategických cieľov je trvale udržateľný rozvoj našich zamestnancov, pokiaľ ide o ich odbornú a sociálnu kompetenciu.

 

Štart v Oberbank

Náš ucelený koncept zaškolenia nových pracovníkov ako aj starostlivosť osobného patróna umožňujú rýchlo sa zoznámiť s Oberbank a novými kolegami.

 

MbO – riadenie podľa cieľov

„Riadenie podľa cieľov“ („Management by Objectives“ – MbO) prispieva k motivácii a naplňovaniu osobných cieľov v súlade so záujmami celej spoločnosti. Dohodnuté ciele na všetkých úrovniach prispievajú k transparentnosti úloh, zamestnancom a ich práci sa venuje pozornosť a motivácia k dosahovaniu cieľov. Spoločné stanovenie cieľov dáva každému možnosť zapojiť sa.

 

Učenie & vzdelávanie

Naše vzdelávacie systémy zahŕňajú systematické vzdelávanie mladých zamestnancov vrátane školení všetkých zamestnancov podľa aktuálnych potrieb, stanovujú vzdelávacie štandardy prostredníctvom certifikácií a zabezpečujú štruktúrované a cielené vzdelávanie. Vzdelávanie zahŕňa semináre, koučingové ako aj e-learningové programy.

 

Rozvoj kariéry a vedúcich zamestnancov

Výkon a motivácia sú základnými hodnotami firemnej kultúry Oberbank. Ambiciózni zamestnanci majú k dispozícii celý rad možností. Oberbank podporuje rozvoj vedúcich pracovníkov a špičkových odborníkov z vlastných radov a ponúka k tomu vhodné programy osobného rozvoja, ako napríklad Oberbank trainee program alebo manažérsku akadémiu.

 

Benefity

Ako zamestnávateľ ponúkame našim zamestnancom celý rad výhod, ktoré im umožňujú flexibilitu pri rozvrhnutí práce, osobný rozvoj, rovnaké príležitosti, úsporu nákladov alebo podporu v starostlivosti o zdravie.

 

Pružná pracovná doba
V medziach stanovenej rámcovej pracovnej doby si môžu naši zamestnanci individuálne určiť svoju každodennú pracovnú dobu.

 

Participácia zamestnancov
Našim zamestnancom chceme dať možnosť podieľať sa na úspechu! Oberbank má jeden z najstarších participačných modelov v Rakúsku. Od roku 1994 naši zamestnanci profitujú zo získaných akcií Oberbank.

 

Akcie pre zamestnancov
Našich zamestnancov pravidelne pozývame na teambuildingové akcie, vianočný večierok, atď. Spoločné aktivity posilňujú tímového ducha Oberbank, a tým aj súdržnosť pri každodennej práci

 

Prázdninové apartmány
Naši zamestnanci si môžu vo vybraných rekreačných oblastiach v Rakúsku rezervovať atraktívne apartmány za priaznivých podmienok.