Oberbank 4women

Posilniť.Rozvíjať.Spájať.

Oberbank 4women si dala za cieľ motivovať viac žien, aby sa ujali riadiacich pozícií.

Iniciatíva zahŕňa široké spektrum individuálnych opatrení a ponúka ženám v Oberbank bohatú škálu individuálnych možností rozvoja.


Chcete niečo zmeniť?
Potom využite príležitosť a pomôžte formovať budúcnosť Oberbank už dnes.
Ponúkame vám na to rámcové podmienky.

 

Náš jasný cieľ: Viac žien vo vedení

Vedenie nie je pre mňa otázkou pohlavia, ale osobnosti. Som presvedčená, že čím viac žien sa ujme vedenia, tým rozmanitejší bude obraz manažérky. Už teraz je v našej spoločnosti 50 % zamestnancov s vysokým potenciálom ženského pohlavia!

 

Moja rada: buďte vždy sama sebou a stojte si za tým!

Mag.a Isabella Lehner, MBA
Predseda predstavenstva Oberbank

Mag. Isabella Lehner, MBA

Foto: Sabine Kneidinger

4 dobré dôvody, prečo byť zamestnankyňou Oberbank

4yourfuture

NÁŠ SĽUB

A goal without a plan
is just a wish!

 • záväzok vedenia

 • uplatňované kvóty pre ženy v manažmente

 • transparentné procesy a štruktúry

 • uznanie rozmanitosti a kultúrnych zmien

4yourlife

IHR UMFELD

If you can dream it
you can do it!

 • optimálne rámcové podmienky

 • časová a priestorová flexibilita

 • zlučiteľnosť kariéry a rodiny

 • riadenie rodičovskej dovolenky

4yourcareer

VÁŠ ROZVOJ

Life is a journey
not a destination!

 • individuálne kariérne cesty

 • komplexné vzdelávanie

 • štruktúrovaný rozvoj potenciálu

 • mentoring

4yoursuccess

VAŠE KONTAKTY

You can’t be
what you can‘t see!

 • inšpirácia ženskými vzormi

 • väčšie zviditeľnenie sa

 • networkingové stretnutia

 • podujatia

Iný, pretože s nami aktívne formujete budúcnosť.