Zaistenie kurzov a termínované obchody

Chcete minimalizovať Vaše úrokové a menové riziko a využiť čo najlepšie šance pre výnosy v týchto oblastiach? Radi Vám poskytneme podrobný prehľad o nástrojoch vhodných pre oblasť manažmentu kurzov a úrokov.

 

Dohodnúť termín

Výkyvy výmenných kurzov môžu značne ovplyvniť Vaše výsledky podnikania. Modernými produktovými riešeniami, individuálnym servisom a rýchlou realizáciou obchodov môžeme dopomôcť k Vašim úspechom pri obchodovaní s cudzími menami.

 

  • Spotové obchody
    Spotový obchod je nákup alebo predaj cudzej meny za EUR (alebo za inú cudziu menu) za určitý kurz s dodávkou alebo platbou dva pracovné dni po uzavretí obchodu. Cudzie meny sa stanovia v dvoch kurzoch: kurzom ponúkaným a kurzom predajným: napr. EUR/USD: 1,3000/1,3100.

 

  • Devízové termínované obchody
    Termínovaný obchod je záväzok kúpiť alebo predať určitú sumu v cudzej mene v určitom čase alebo období v budúcnosti za kurz, stanovený pri uzavretí obchodu.

 

  • Limitný príkaz na devízový obchod
    Zákazník sa počas našich pracovných hodín trvalo zúčastňuje na trhu svojou požiadavkou na kurz. Pri dosiahnutí želaného kurzu sa príkaz vykoná o čom bude  zákazník informovaný.

 

Optimalizácia úrokového portfólia nadobúda stále väčší význam. Riešeniami, vytvorenými špeciálne pre Vaše požiadavky máte Vašu úrokovú pozíciu pod kontrolou a ste najlepšie poistený pred nečakaným vývojom na trhu.

 

Obchody na peňažnom trhu

Na finančnom trhu sa peniaze krátkodobo ukladajú alebo požičiavajú. Finančné obchody majú fixnú dobu splatnosti od Overnightu (z dneška na zajtrajšok) až po 12 mesiacov. Za termínovaný vklad sa považuje vklad/uloženie na peňažnom trhu.

Vklady možu byť uzavreté ku ktorejkoľvek nami obchodovateľnej mene.

 

 

Prognózy

Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o vývoji hospodárstva jednotlivých krajín.

 

Úroky, kurzy, poplatky

Informácie o bankových poplatkoch, úrokových sadzbách a kurzoch.