Financovanie investícií

Dlhodobé investičné rozhodnutia určujú trvalý úspech Vášho podniku. Oberbank stojí na Vašej strane ako Váš spoľahlivý finančný partner.

 

  • Individuálne nastavené koncepty financovania
  • Flexibilné a optimálne modely financovania
  • Zabezpečenie likvidity
  • Široká paleta finančných nástrojov

 

Dohodnúť termín

Je dobré vedieť

Aké dohody o úrokovej sadzbe sa používajú?
V zásade sa rozlišujú úvery úročené variabilnou (pohyblivou) úrokovou sadzbou a pevne úročené – fixné úvery. Pri úveroch s variabilnou úrokovou sadzbou sa uzatvára dohoda o úrokovej sadzbe na báze indikátorov (napr. 3M EURIBOR). Pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou je zvolená konštantná úroková sadzba, ktorá sa používa až do dohodnutého časového obdobia alebo do konca dĺžky splatnosti úveru.
 
Aké dĺžky splatností sú možné?
Dĺžka splatnosti sa odvíja od obvyklé doby užívania, respektíve dĺžky odpisovania investičného objektu.
 
Aké formy splácania Oberbank ponúka?
Splácanie investičného úveru prebieha v pravidelných splátkach. Rozlišujeme splátky pevné (kapitálová splátka) a anuitné (paušálna splátka). Pri pevnej splátke sa pravidelne spláca konštantná čiastka, zatiaľ čo platenie úrokov prebieha samostatne. Pri anuitných splátkach sa spláca istina a úrok spoločne jednou čiastkou, a preto sa výška paušálnych splátok pri zmenách (napr. úrokovej sadzby) upravuje.
 
Existuje možnosť pozastaviť na určitú dobu splácanie?
V závislosti od investičného zámeru je možné v prípade potreby dohodnúť určité časové obdobie bez splácania. Informujte sa u Vášho firemného poradcu v Oberbank!

 

Úver Európskej investičnej banky

na zelené investície pre MSP a Midcap-podniky

V rámci dohody s Európskou investičnou bankou (EIB, www.eib.org) podporujeme my ako Oberbank malé a stredné podniky (MSP) a taktiež Midcap-podniky (podniky s menej ako 3.000 zamestnancami v kocerne) pri financovaní zelených investícii.

 

Čo je to EIB financovanie?
EIB posilňuje podporu pre európske MSP a Mindcap-podniky tým, že v tomto dôležitom sektore ponúka prístup ku
nevyhnutne potrebným úverovým líniam. Prostriedky môžu byť využité na financovanie zelených investícii.

 

Viac informácií

Elektronické bankovníctvo

Moderný spôsob, ako vybavovať bankové obchody rýchlo a bezpečne.

 

Oberbank Leasing

s r.o., Bratislava

Univerzálna leasingová spoločnosť s ucelenou ponukou finančných produktov.
 

Firemné účty

Vyberte si z našej palety atraktívnych modelov účtov – pre optimálne účtovné obchody doma aj v zahraničí.

 

Karty

Hotovosť 24 hodín denne. Plaťte a vyberajte peniaze kdekoľvek a kedykoľvek!