Platobný styk

Optimalizujte si svoje toky platobného styku a zabezpečte si likviditu – najmä pri cezhraničných platbách.
 

 • Rýchle časy realizácie
   
 • Dostupné a bezpečné národné a medzinárodné transfery
   
 • Jedna kontaktná osoba pre všetky transakcie

 

 

Dohodnite si stretnutie

SEPA prevod je štandardizovaný nástroj platobného styku pre vnútroštátne i cezhraničné EUR platby v rámci krajín SEPA. SEPA krajiny sú členské štáty EU vrátane Švajčiarska, Monaka, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, Andory a Vatikánu.

   
Výhody SEPA prevodov:

 • jednotné zadanie prevodov v Európe bez ohľadu na to, či sú vnútroštátne alebo cezhraničné,
 • žiadne obmedzenie výšky prevádzanej čiastky,
 • zníženie nákladov a bezpečnosť zavedením štandardizovaných európskych noriem,
 • možnosť racionalizácie prostredníctvom jednotných bankových údajov v celoeurópskom meradle,
 • možnosť optimalizovania odsúhlasovania účtov cez štruktúrované informácie o platbách.


Kritériá:
Zadanie IBAN a BIC príjemcu a dátový formát XML (pri elektronickom doručení).


Zadanie SEPA platby:
elektronicky,
papierovým príkazom na formulári špecifickom pre danú krajinu.


SEPA harmonizuje normy a systémy v európskom platobnom styku a neupravuje cenovú reguláciu.
SEPA prevody do EU/EHP krajín sa realizujú za rovnaké ceny ako vnútroštátne – okrem SEPA platieb do Švajčiarska, San Marina, Monaka, Andory a Vatikánu (v zmysle nariadenia EU č. 260/2012).

 

SEPA inkaso je celoeurópsky jednotný spôsob inkasa, založený na mandáte (príkaze), ktorý udeľuje platiteľ príjemcovi inkasa.

 
Právny základ tvorí jednotný európsky právny rámec (11/2009).


Dôležité znaky:

 • IBAN a BIC nahradia kód banky a číslo účtu
 • jednotný celoeurópsky spôsob inkasa v rámci SEPA krajín (členské štáty EU vrátane Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska) s jednotným formátom a právnym rámcom pre národné a cezhraničné inkasá
 • menou je euro
 • definované jednoznačné overovacie kritériá pre zlepšenie bezpečnosti využitím spracovania mandátov a identifikačného čísla kreditora
 • známy presný deň, v ktorý bude inkaso pripísané na účet príjemcu a zaťažený účet platiteľa
 • právo platiteľa na vrátenie (bez uvedenia dôvodu) do 56 kalendárnych dní odo dňa odúčtovania

 

Čo je mandát?
Mandát slúži ako splnomocnenie strany platiteľa na prijímateľa, ktorý si odúčtuje príslušné čiastky v termíne splatnosti z jeho účtu.


Čo je CID (identifikačné číslo kreditora)?

Identifikačné číslo kreditora je dôležitou súčasťou mandátu. Bude uvedené pri každom inkase a umožní strane platiteľa v spojení s mandátovým referenčným číslom jednoznačnú identifikáciu mandátu. CID je podmienkou pre každého príjemcu inkasa na to, aby mohol realizovať inkaso. CID prideľuje Národná banka Slovenska. O jeho pridelenie je potrebné požiadať prostredníctvom banky, ktoré vedie Váš účet

 

Pre všetky Vaše cezhraničné platby v rovnakej valute (okrem štandardných prevodov EU) v rámci Oberbank Slovensko / Rakúsko / Česká republika / Maďarsko / Bavorsko.


Vaše výhody:

 • Vykonanie s rovnakou valutou
 • Príťažlivé ceny
 • Rýchla informácia o vykonaní transakcie


Profitujte pri prevodoch v rámci Oberbank medzi krajinami Slovensko / Rakúsko / Bavorsko / Čechy a Maďarsko z týchto výhod a optimalizujte si likviditu.


Predpoklady:

 • Účet u Oberbank v 2 krajinách
 • Zadanie príkazu do 15.00 hod. (platba v EUR)
 • Zadanie príkazu do 11:15 (platba v cudzej mene)

 

Pre Váš optimálny medzinárodný Cash Management Vám garantujeme rýchlu a bezpečnú realizáciu cezhraničných platieb.
 
Cezhraničné platby sú

 • Platby v cudzej mene do/z tuzemska a zahraničia
 • Platby v EUR do krajín mimo SEPA
 • SEPA prevody do/z krajín, na ktoré sa nevzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2009/924

 
Vaše výhody

 • Jedna kontaktná osoba pre všetky cezhraničné transakcie a zaistenie kurzov
 • Osobné poradenstvo našich špecialistov
 • Individuálne riešenia na mieru
 • Spolupráca Oberbank s vybranými, uznávanými a skúsenými korešpondenčnými bankami garantuje celosvetovú, spoľahlivú a rýchlu realizáciu platieb
 • Optimálny platobný nástroj pre rýchlu realizáciu platieb v USD do Číny a Indie (China a India Pay)
 • Výhodná realizácia cezhraničných platieb v rámci piatich krajín Oberbank - Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Čechy a Maďarsko (Oberbank Payment Area)

 

 

Prostredníctvom úzkej spolupráce s bankou, ktorá je jednou z popredných bánk v medzinárodnom platobnom styku vám ponúkame optimálny platobný produkt pre platby v USD do Číny a Indie.


Vaše výhody:

 • Rýchla realizácia
 • Žiadne špeciálne požiadavky na dodanie zahraničných prevodných príkazov
 • Využitie dlhoročných skúseností nášho partnera na čínskom a indickom trhu
 • Zároveň zachovanie vysokej kvality tejto platobnej cesty prostredníctvom ponuky podpory v nemeckom jazyku


Ako využijete prednosti týchto produktov?


Pošlite Vaše platobné príkazy v USD mene ako doteraz – s BIC kódom banky príjemcu v Číne alebo v Indii a Oberbank spracuje Vašu platbu ako CHINA PAY alebo INDIA PAY.

 

 

Realizácia cezhraničného platobného styku

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike vykonáva cezhraničné prevody (prevody v cudzej mene, prevody mimo SEPA priestoru) počas pracovných dní v SR, okrem dní pracovného pokoja platných v Rakúskej republike.
    
Prehľad termínov, v ktorých Oberbank AG vykonáva cezhraničný platobný styk v obmedzenom rozsahu, je zverejnený tu.

 

Zoznam voľných dní v Rakúsku v roku 2024

Zoznam voľných dní v Rakúsku, počas ktorých Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike vykonáva cezhraničný platobný styk v obmedzenom rozsahu:

 

09. máj

20. máj

30. máj
15. august

 

Oberbank Payment Area

Rýchle a výhodné služby spojené s účtom, platobným stykom a cash managementom prekračujúce hranice.

 

Výhody:

 • 5 krajín – 1 lokálny partner
 • Platobné príkazy medzi Oberbank Slovensko, Rakúsko, Čechy, Maďarsko a Bavorsko sa vykonávajú rýchlo a za výhodných podmienok
 • Všetky produkty príslušnej krajiny máte k dispozícii
 • Kompletný prehľad o obchodoch v príslušnej krajine
 • Nižšie náklady vďaka využitiu tuzemského platobného styku

 

Zvýšte svoju dostupnosť pre obchodných partnerov priamym bankovým spojením v rámci skupiny Oberbank.

SEPA okamžitá platba (instant payment)

Plaťte do niekoľkých sekúnd.

 

Čo je to BIC?

Čo je IBAN?

 

Firemné účty

Vyberte si z našej palety atraktívnych modelov účtov – pre optimálne účtovné obchody doma aj v zahraničí.

 

Termín rozhovoru

Máte otázky? Dohodnite si jednoducho termín online.