Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

 
Informácia o Vašom práve namietať podľa čl. 21 nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

 

Inštitúcia zodpovedná za spracúvanie údajov

Oberbank AG

Untere Donaulände 28

4020 Linz

 

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava

+421-2-581 068 00

gdpr@oberbank.sk