Legislatívne účty

Účty poskytované klientom - spotrebiteľom na základe Zákona o bankách.

 

 

Základný bankový produkt

Platobný účet so základnými funkciami

Účet zahŕňa

Bankové služby v rozsahu podľa § 27c zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a rámcovej zmluvy o platobných službách.

Bankové služby v rozsahu podľa § 27d zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 42/2016 Z.z. o platobnom účte so základnými funkciami a rámcovej zmluvy o platobných službách.

Na stiahnutie

Informačný list pre spotrebiteľa
Produktový list
Dokument s informáciami o poplatkoch

Informačný list pre spotrebiteľa
Produktový list
Dokument s informáciami o poplatkoch

 

Slovník štandardizovanej terminológie