Obchodné podmienky

Tu nájdete dokumentáciu upravujúcu obchodné podmienky banky.

 

Dôležité informácie

Tu nájdete informácie z oblasti bankového práva a ochrany spotrebiteľa.

 

Ochrana osobných údajov

Informačné povinnosti podľa GDPR.

 

Informácie o poplatkoch

Dokumenty s informáciami o poplatkoch za platobné účty.

 

Účet Výhoda

Účet Klasik

Účet pre mladých a študentov

Základný bankový produkt

Platobný účet so základnými funkciami

Poistení vkladov

Základné informácie o ochrane vkladov.