Vyhľadávač filiálok

S vyhľadávačom filiálok Oberbank nájdete rýchlo a jednoducho tú správnu!

 

Kontaktný formulár

Máte otázky, podnety, želania alebo potrebujete iné informácie?

 

Nám oznámte Vaše otázky a želania prostredníctvom nasledovného formulára.

 

Termín rozhovoru

Máte otázky? Dohodnite si jednoducho termín online.

 

Blokácia platobnej karty Oberbank

Oberbank Mastercard

Okamžitá blokácia 24 hodín denne cez Klientsky portál 

 

Máte otázky, priania, žiadosti? Kontaktujte nás!

Môžete si vybrať z týchto možností kontaktu:

 

Centrála Rakúsko:

Untere Donaulände 28

A-4020 Linz

+43 (0732) 7802 - 0

Centrála Slovensko:

Prievozská 4/A

SK-82109 Bratislava

 

bl@oberbank.sk

+421 2 5810 6800

+421 2 5810 6819

 

Kód banky: 8370

S.W.I.F.T.: OBKLSKBA

IČO: 36 861 146
DIČ: 4020139662

Leasing v Slovenskej republike:

Prievozská 4/A

82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

 

leasing.bratislava@oberbank.sk

+421 2 58 10 68 - 70

+421 2 58 10 68 - 99

 

Mimosúdne urovnanie sporu

V prípade rozporov a sporných otázok medzi klientom a Oberbank AG pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike pôsobí ako sprostredkovateľ naše interné oddelenie pre riešenie reklamácií, podnetov a sťažností.


Kladieme veľký dôraz na spokojnosť klienta a usilujeme sa, aby zostala zachovaná aj do budúcnosti. Preto je pre nás dôležité udržiavať osobný kontakt aj v konfliktných situáciách. Zatvorené dvere nie sú pre nás riešením a právny spor je často veľmi náročný a nákladný, v takýchto prípadoch je pre Vás k dispozícii naše oddelenie pre riešenie reklamácií, podnetov a sťažností ako neutrálne kontaktné miesto. Reklamačné oddelenie sa usiluje, spolu s Vami, nájsť riešenie, s ktorým by boli spokojné všetky zúčastnené strany.
Využitie nášho reklamačného oddelenia je pre Vás bezplatné. Kontaktovať nás môžete písomne, e-mailom, faxom alebo telefonicky.

 

Spracovanie reklamácií, podnetov a sťažností
Žiadame Vás, aby ste svoju žiadosť primerane konkretizovali a oznámili nám informácie, potrebné pre objasnenie záležitosti (napr. číslo účtu, príslušná filiálka) a poskytli nám potrebné podklady (napr. výpis z účtu, e-mailovú korešpondenciu s Vaším poradcom, a pod.).  


Vaša sťažnosť/ žiadosť bude v krátkom čase prešetrená resp. postúpená na stanovisko/ objasnenie/ rozhodnutie/ spracovanie na príslušné zodpovedné miesta v banke. Po predložení potrebných informácií Vám bude oznámený výsledok. Jednoduché požiadavky budú spracované podľa možnosti ihneď a vybavené do 24 hodín (s výnimkou víkendov a sviatkov) od doručenia podnetu. Odpoveď Vám bude zaslaná v priebehu 2 týždňov po doručení Vašej sťažnosti /žiadosti.

V prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je včasné vybavenie možné   (zložitosť tematiky, obtiažnosť zisťovania skutkového stavu, neprítomnosť zainteresovanej osoby), budete o týchto okolnostiach zo strany reklamačného oddelenia informovaný.


 

Okrem toho je možné adresovať Vašu žiadosť voči Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike nasledovnej externej a mimosúdnej inštitúcii pre urovnanie sporu / miestu pre alternatívne urovnanie sporov v spotrebiteľských záležitostiach:

 

Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie
Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava – Staré mesto
IČO 30 813 182
tel: 00421 - 2 572 05 307
e-mail: ombudsman@bankovyombudsman.sk

 

Dohľad nad činnosťou pobočky zahraničnej banky v spotrebiteľských veciach vykonáva:

 

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

 

Upozornenie: Nakoľko e-maily často nezaručujú takú diskrétnosť, o akú inak v bankových záležitostiach dbáme, vyhradzujeme si možnosť odpovedať na Vaše požiadavky v písomnej podobe. Preto je potrebné, aby ste nám už vo Vašom e-maile oznámili jeden identifikačný znak (napr. číslo účtu alebo adresu), pomocou ktorého Vás môžeme jednoznačne priradiť.

 

 

Podpora Electronic Banking

Servisná linka pre Klientsky portál

Je tu pre vás v pracovných dňoch

 

+421 (0) 2 5810 6888
EBSupport_SK@oberbank.sk

SMS info servis

Oberbank SMS info servis vám poskytuje viac informácií a vyššiu bezpečnosť.