Vyhľadávač filiálok

S vyhľadávačom filiálok Oberbank nájdete rýchlo a jednoducho tú správnu!

 

Kontaktný formulár

Máte otázky, podnety, želania alebo potrebujete iné informácie?

 

Nám oznámte Vaše otázky a želania prostredníctvom nasledovného formulára.

 

Termín rozhovoru

Máte otázky? Dohodnite si jednoducho termín online.

 

Blokácia platobnej karty Oberbank

Klientsky portál
24 h denne, 7 dní v týždni

 

Máte otázky, priania, žiadosti? Kontaktujte nás!

Môžete si vybrať z týchto možností kontaktu:

 

Centrála Rakousko:

Untere Donaulände 28

A-4020 Linz

+43 (0732) 7802 - 0

Centrála Slovensko:

Prievozská 4/A

SK-82109 Bratislava

 

bl@oberbank.sk

+421 2 5810 6800

+421 2 5810 6819

 

Kód banky: 8370

S.W.I.F.T.: OBKLSKBA

IČO: 36 861 146
DIČ: 4020139662

Leasing v Slovenskej republike:

Prievozská 4/A

82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

 

leasing.bratislava@oberbank.sk

+421 2 58 10 68 - 70

+421 2 58 10 68 - 99

 

Mimosúdne urovnanie sporu

V prípade rozporov a sporných otázok medzi klientom a Oberbank AG pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike pôsobí ako sprostredkovateľ naše interné oddelenie pre riešenie reklamácií, podnetov a sťažností.


Kladieme veľký dôraz na spokojnosť klienta a usilujeme sa, aby zostala zachovaná aj do budúcnosti. Preto je pre nás dôležité udržiavať osobný kontakt aj v konfliktných situáciách. Zatvorené dvere nie sú pre nás riešením a právny spor je často veľmi náročný a nákladný, v takýchto prípadoch je pre Vás k dispozícii naše oddelenie pre riešenie reklamácií, podnetov a sťažností ako neutrálne kontaktné miesto. Reklamačné oddelenie sa usiluje, spolu s Vami, nájsť riešenie, s ktorým by boli spokojné všetky zúčastnené strany.
Využitie nášho reklamačného oddelenia je pre Vás bezplatné. Kontaktovať nás môžete písomne, e-mailom, faxom alebo telefonicky.

 

Spracovanie reklamácií, podnetov a sťažností
Žiadame Vás, aby ste svoju žiadosť primerane konkretizovali a oznámili nám informácie, potrebné pre objasnenie záležitosti (napr. číslo účtu, príslušná filiálka) a poskytli nám potrebné podklady (napr. výpis z účtu, e-mailovú korešpondenciu s Vaším poradcom, a pod.).  


Vaša sťažnosť/ žiadosť bude v krátkom čase prešetrená resp. postúpená na stanovisko/ objasnenie/ rozhodnutie/ spracovanie na príslušné zodpovedné miesta v banke. Po predložení potrebných informácií Vám bude oznámený výsledok. Jednoduché požiadavky budú spracované podľa možnosti ihneď a vybavené do 24 hodín (s výnimkou víkendov a sviatkov) od doručenia podnetu. Odpoveď Vám bude zaslaná v priebehu 2 týždňov po doručení Vašej sťažnosti /žiadosti.

V prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je včasné vybavenie možné   (zložitosť tematiky, obtiažnosť zisťovania skutkového stavu, neprítomnosť zainteresovanej osoby), budete o týchto okolnostiach zo strany reklamačného oddelenia informovaný.


 

Okrem toho je možné adresovať Vašu žiadosť voči Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike nasledovnej externej a mimosúdnej inštitúcii pre urovnanie sporu / miestu pre alternatívne urovnanie sporov v spotrebiteľských záležitostiach:

 

Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie
Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava – Staré mesto
IČO 30 813 182
tel: 00421 - 2 572 05 307
e-mail: ombudsman@bankovyombudsman.sk

 

Dohľad nad činnosťou pobočky zahraničnej banky v spotrebiteľských veciach vykonáva:

 

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

 

Upozornenie: Nakoľko e-maily často nezaručujú takú diskrétnosť, o akú inak v bankových záležitostiach dbáme, vyhradzujeme si možnosť odpovedať na Vaše požiadavky v písomnej podobe. Preto je potrebné, aby ste nám už vo Vašom e-maile oznámili jeden identifikačný znak (napr. číslo účtu alebo adresu), pomocou ktorého Vás môžeme jednoznačne priradiť.

 

 

Podpora Electronic Banking

Servisná linka pre Klientsky portál

Je tu pre vás v pracovných dňoch

 

+421 (0) 2 5810 6888
EBSupport_SK@oberbank.sk

SMS info servis

Oberbank SMS info servis vám poskytuje viac informácií a vyššiu bezpečnosť.