BIC (Bank Identifier Code)

Čo je to BIC?

BIC (známe aj ako adresa SWIFT) je celosvetová jednoznačná identifikácia úverových ústavov.

 

Zloženie BIC:

8 alebo 11 miest napr.: OBKLAT2Lxxx

 

  • Banka (4 miestne, 1. - 4. miesto)
  • Krajina (2 miestne, 5. -  6. miesto)
  • Oblasť (2 miestne, 7. - 8. miesto)

 

BIC pre Oberbank:

Slovensko: OBKLSKBAXXX
Rakúsko: OBKLAT2L
Bavorsko: OBKLDEMX
Čechy: OBKLCZ2X
Maďarsko: OBKLHUHB

 

IBAN (International Bank Account Number)

Čo je IBAN?

IBAN znamená „International Bank Account Number“ a je to medzinárodne štandardizované číslo účtu. Pomocou kontrolných číslic umožňuje ešte pred uskutočnením platobného príkazu skontrolovať správnosť čísla účtu a bankového spojenia. Tým sa zabráni chybným prevodom a časovým stratám. IBAN skontroluje ako prvá odosielajúca banka.


Zloženie IBAN:

  • ISO kód krajiny bankového spojenia (dvojmiestne)
  • Kontrolné číslice (dvojmiestne)
  • National Bank Code (bankové smerovacie číslo v Rakúsku a Nemecku)
  • Číslo účtu

 

Maximálna dĺžka IBAN je 34 alfanumerických znakov. Dĺžka IBAN sa líši podľa krajín ale vnútroštátne je jednotná. V Rakúsku má IBAN 20 miest, v Nemecku 22. Doteraz používané čísla účtov si, prirodzene, zachovajú platnosť.

 

Ako získam IBAN?

Pre každý účet existuje vlastné IBAN. Vaše IBAN je vytlačené na všetkých výpisoch z účtu. Na požiadanie Vám radi oznámime Vaše IBAN. Cudzie IBAN získate priamo od Vašich obchodných partnerov.

 

Ako sa používa IBAN?

  • Pre platobné vstupy zo zahraničia oznámte Vašim obchodným partnerom Vaše IBAN na faktúre.
  • Pre platobné výstupy do zahraničia používajte IBAN, ktoré ste dostali od svojich obchodných partnerov.