Elektronické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo je moderný spôsob, ako vybavovať bankové obchody rýchlo, bezpečne a za výhodné náklady. Je jedno, či cez eBanking alebo softvérom pre elektronické bankovníctvo, Oberbank má pre každého klienta správne riešenie.

 

Dohodnúť termín

Prehľad riešení elektronického bankovníctva v Oberbank

Klientsky portál Oberbank business Vám ponúka všetko, čo potrebujete a ešte niečo navyše: popri základných business funkciách ako tuzemské a cezhraničné prevody ponúka veľa praktických funkcií, ktoré robia Váš každodenný biznis pohodlnejším a efektívnejším.

 

 • Intuitívne a jednoduché používanie
 • Oddelenie biznisu & súkromia
 • S niekoľkými kliknutiami vždy v spojení
 • SEPA inkaso
 • Hromadné príkazy

 

Viac informácií

MultiCash je riešením pre tuzemský aj cezhraničný platobný styk. Jedným programom spravujete svoje účty v Oberbank Payment Area a zahraničné účty v cudzích bankách.

   
MultiCash umožňuje elektronicky previesť platby na Oberbank – nezávisle od sídla podniku – v príslušnom formáte danej krajiny.

 

Výhody

 • Prehľad o účtoch, vedených v tuzemsku aj zahraničí
 • Pružnosť vďaka modulárnej architektúre (moduly krajín)
 • Preberanie súborov a export údajov
 • Rozdelený elektronický podpis
 • Na požiadanie je možné ponúknuť aj modul pre Cash Management na rozsiahle vyhodnotenia (valutové saldá, vyhodnotenie obratu, diagramy atď.).

 

Moduly krajín / jazyky
Slovensko / slovenčina a nemčina
Rakúsko / nemčina
Nemecko / nemčina
Čechy / nemčina a čeština
Maďarsko / nemčina a maďarčina

 

Technické vybavenie

 • PC s aktuálnym operačným systémom MS Windows (od verzie NT)
 • Spôsob prenosu údajov treba dohodnúť s každou bankou individuálne. Oberbank podporuje voľbu cez internet (TCP/IP)

MT940 je normalizovaný elektronický výpis z účtu, ktorý sa zasiela do banky, pripojenej na SWIFT a klient si ho môže elektronicky vyzdvihnúť.

 

Vaše výhody

 • Aktuálna informácia o účte už na druhý deň ráno
 • Skrátené lehoty pre získanie písomnej informácie o účte
 • Presnejšie informácie o aktuálnom zostatku na účte
 • Ďalšie elektronické spracovanie

 

Zasielanie SWIFT MT940

 • Majiteľ účtu zadá príkaz Oberbank – s udaním čísla účtu a cieľovej banky – na odoslanie
 • Výpis z účtu sa podľa rytmu vyhotovania výpisov automaticky vystaví a odošle cez SWIFT do cieľovej banky
 • Banka prijímateľa vystaví klientovi MT940 elektronicky


Prijímanie SWIFT MT940

 • Prichádzajúce MT940 môžu byť na príkaz klienta dané Oberbank k dispozícii cez MultiCash

 

Porovnávanie SWIFT MT940

 • Pre firmy, ktoré si chcú porovnávať väčší počet účtovných zápisov automatizovane
 • Priradenie sa spravidla opiera o normované polia údajov, ako údaje klienta pri elektronických obratoch alebo kódovacie pole pri dokladoch

Klientsky portál Oberbank

Zrealizujte Vaše transakcie niekoľkými kliknutiami, spravujte Vaše účty, karty, účty cenných papierov a ďalšie produkty na jednom mieste a buďte v kontakte s Vašou poradkyňou či poradcom.

 

Realizácia cezhraničného platobného styku

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike vykonáva cezhraničné prevody (prevody v cudzej mene, prevody mimo SEPA priestoru) počas pracovných dní v SR, okrem dní pracovného pokoja platných v Rakúskej republike.
    
Prehľad termínov, v ktorých Oberbank AG vykonáva cezhraničný platobný styk v obmedzenom rozsahu, je zverejnený tu.

 

Zoznam voľných dní v Rakúsku v roku 2024

Zoznam voľných dní v Rakúsku, počas ktorých Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike vykonáva cezhraničný platobný styk v obmedzenom rozsahu:

 

9. máj

20. máj

30. máj

15. august

 

Podpora Electronic Banking

Servisná linka pre Klientsky portál

Je tu pre vás v pracovných dňoch

 

+421 (0) 2 5810 6888
EBSupport_SK@oberbank.sk

Fastviewer

Nástroj (Support Tool) nápomocný pri otázkach a analýze problémov týkajúcich sa Elektronic Bankingu.

 

Oberbank App

S Oberbank App máte Vašu Oberbank vždy k dispozícii.
 

MultiCash Downloads

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne súbory na stiahnutie pre MultiCash.

 

Stiahnutie súborov

 

Stiahnutie digitálne podpísaného PDF výpisu
Postup pri zmene elektronického podpisu

 

Vyhľadávač filiálok

S vyhľadávačom filiálok Oberbank nájdete rýchlo a jednoducho tú správnu!