Elektronické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo je moderný spôsob, ako vybavovať bankové obchody rýchlo, bezpečne a za výhodné náklady. Je jedno, či cez eBanking alebo softvérom pre elektronické bankovníctvo, Oberbank má pre každého klienta správne riešenie.

 

Dohodnúť termín

Prehľad riešení elektronického bankovníctva v Oberbank

Klientsky portál Oberbank business Vám ponúka všetko, čo potrebujete a ešte niečo navyše: popri základných business funkciách ako tuzemské a cezhraničné prevody ponúka veľa praktických funkcií, ktoré robia Váš každodenný biznis pohodlnejším a efektívnejším.

 

 • Intuitívne a jednoduché používanie
 • Oddelenie biznisu & súkromia
 • S niekoľkými kliknutiami vždy v spojení
 • SEPA inkaso
 • Hromadné príkazy

 

Viac informácií

 

Naše internetové riešenie pre vybavovanie platobného styku pre privátnych klientov aj pre firmy. Je jedno, kde sa práve nachádzate, rýchlo a pohodlne získate aktuálne informácie o Vašom účte.

 

Výhody

 • Jednoduché používanie
 • Celosvetovo dosiahnuteľný
 • K dispozícii 24 hodín
 • Nevyžaduje si žiaden dodatočný softvér
 • Bezpečný autorizačný postup cez mobilný telefón (xTAN)
 • Bezplatné používanie (verzia private)
 • K dispozícii aj v nemeckej a anglickej jazykovej verzii (http://banking.oberbank.de)
 • Prístup do eBanking-u obsahuje aj mobilný internet s ponukou aplikácie Oberbank App

 

Technické predpoklady

eBanking

PC s pripojením na internet (Odporúča sa: MS Explorer od verzie 8, 9 alebo Firefox 10, Windows XP, Vista alebo Windows 7).

 

App

Smarfón s operačným sytémom IOS (min. 6.0.) alebo Android (min. 2.3.3.)

 

Podľa toho, ako intenzívne chcete využívať eBanking, máte možnosť voľby varianty private alebo business.

 

eBanking private

 • Finančný status - prehľad o účtoch
 • Informácie o priebežných obratoch počas dňa
 • Prehľady obratov a ich vyhľadávanie
 • Výpisy na dennej báze
 • SEPA platobné príkazy na úhradu
 • Cezhraničné platobné príkazy na úhradu
 • Prevody na vlastné účty
 • Termínované príkazy (až 28 dní vopred)
 • Zadanie trvalého (periodického) príkazu na úhradu
 • Zadanie jednotlivých aj hromadných platobných príkazov na úhradu
 • Urgentné platobné príkaz na úhradu
 • Správa predlôh príkazov (uloženie, zmena alebo vymazanie)
 • Prehľad stavu príkazov
 • Správa údajov príkazcu a príjemcu
 • Autorizácia prostredníctvom xTAN
 • Sprístupnenie právne platného PDF-výpisu (digitálne podpísaného) na požiadanie klienta

 

eBanking business ponúka okrem funkcií eBanking private navyše aj

 • Import údajov platobného príkazu vo formáte XML resp. SKA
 • Export výpisov z účtu vo formáte MT940 / CAMT53
 • Zadanie platobných príkazov na SEPA inkaso
 • Spoločný podpis
 •  

Krajiny / Jazyky
Slovensko / slovenčina, nemčina a angličtina
Nemecko / nemčina a angličtina
Česko / čeština, nemčina a angličtina
Maďarsko / maďarčina, nemčina a angličtina

 

MultiCash je riešením pre tuzemský aj cezhraničný platobný styk. Jedným programom spravujete svoje účty v Oberbank Payment Area a zahraničné účty v cudzích bankách.

   
MultiCash umožňuje elektronicky previesť platby na Oberbank – nezávisle od sídla podniku – v príslušnom formáte danej krajiny.

 

Výhody

 • Prehľad o účtoch, vedených v tuzemsku aj zahraničí
 • Pružnosť vďaka modulárnej architektúre (moduly krajín)
 • Preberanie súborov a export údajov
 • Rozdelený elektronický podpis
 • Na požiadanie je možné ponúknuť aj modul pre Cash Management na rozsiahle vyhodnotenia (valutové saldá, vyhodnotenie obratu, diagramy atď.).

 

Moduly krajín / jazyky
Slovensko / slovenčina a nemčina
Rakúsko / nemčina
Nemecko / nemčina
Čechy / nemčina a čeština
Maďarsko / nemčina a maďarčina

 

Technické vybavenie

 • PC s aktuálnym operačným systémom MS Windows (od verzie NT)
 • Spôsob prenosu údajov treba dohodnúť s každou bankou individuálne. Oberbank podporuje voľbu cez internet (TCP/IP)

 

MT940 je normalizovaný elektronický výpis z účtu, ktorý sa zasiela do banky, pripojenej na SWIFT a klient si ho môže elektronicky vyzdvihnúť.

 

Vaše výhody

 • Aktuálna informácia o účte už na druhý deň ráno
 • Skrátené lehoty pre získanie písomnej informácie o účte
 • Presnejšie informácie o aktuálnom zostatku na účte
 • Ďalšie elektronické spracovanie

 

Zasielanie SWIFT MT940

 • Majiteľ účtu zadá príkaz Oberbank – s udaním čísla účtu a cieľovej banky – na odoslanie
 • Výpis z účtu sa podľa rytmu vyhotovania výpisov automaticky vystaví a odošle cez SWIFT do cieľovej banky
 • Banka prijímateľa vystaví klientovi MT940 elektronicky


Prijímanie SWIFT MT940

 • Prichádzajúce MT940 môžu byť na príkaz klienta dané Oberbank k dispozícii cez MultiCash

 

Porovnávanie SWIFT MT940

 • Pre firmy, ktoré si chcú porovnávať väčší počet účtovných zápisov automatizovane
 • Priradenie sa spravidla opiera o normované polia údajov, ako údaje klienta pri elektronických obratoch alebo kódovacie pole pri dokladoch

 

 

Klientsky portál Oberbank

Zrealizujte Vaše transakcie niekoľkými kliknutiami, spravujte Vaše účty, karty, účty cenných papierov a ďalšie produkty na jednom mieste a buďte v kontakte s Vašou poradkyňou či poradcom.

 

Realizácia cezhraničného platobného styku

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike vykonáva cezhraničné prevody (prevody v cudzej mene, prevody mimo SEPA priestoru) počas pracovných dní v SR, okrem dní pracovného pokoja platných v Rakúskej republike.
    
Prehľad termínov, v ktorých Oberbank AG vykonáva cezhraničný platobný styk v obmedzenom rozsahu, je zverejnený tu.

 

Zoznam voľných dní v Rakúsku v roku 2021

Zoznam voľných dní v Rakúsku, počas ktorých Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike vykonáva cezhraničný platobný styk v obmedzenom rozsahu:

 

13. máj
24. máj
03. jún
26. október
08. december

 

Podpora Electronic Banking

V prípade otázok a pripomienok sú Vám k dispozícii pracovníci z podpory Electronic Banking od pondelka do piatku počas otváracích hodín pobočiek.

 

+421 (0) 2 5810 6888
+421 (0) 2 5810 6819
EBSupport_SK@oberbank.sk

Fastviewer

Nástroj (Support Tool) nápomocný pri otázkach a analýze problémov týkajúcich sa Elektronic Bankingu.

 

Oberbank App

S Oberbank App máte Vašu Oberbank vždy k dispozícii.
 

MultiCash Downloads

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne súbory na stiahnutie pre MultiCash.

 

Vyhľadávač filiálok

S vyhľadávačom filiálok Oberbank nájdete rýchlo a jednoducho tú správnu!