Všeobecne

Existujú technické predpoklady pre používanie Klientskeho portálu Oberbank?

Klientsky portál Oberbank (internetbanking) je optimalizovaný pre všetky koncové zariadenia (PC/notebooky, tablety, smartfóny). Z bezpečnostných dôvodov je možné Klientsky portál Oberbank používať až od určitej verzie prehliadača. Predtým, ako sa budete chcieť prihlásiť do Klientskeho portálu, systém automaticky overí, či používate podporovanú verziu prehliadača. V opačnom prípade Vás požiada o aktualizáciu.

 

Prehliadač Verzia

Firefox

od verzie 27

Internet Explorer

od verzie 11

Google Chrome

od verzie 30

Safari

od verzie 7

Opera

bez explicitnej podpory

Android - Štandardný prehliadač

od verzie operačného systému 5.0

Android - Google Chrome

od verzie operačného systému 4.1 & od verzie Chrome 32

IOS Safari

od verzie operačného systému 7.1

IOS Firefox

bez explicitnej podpory pre prehliadače 3-tích strán, teda žiadny natívny inštalovaný prehliadač

 

S akými prístupovými údajmi sa môžem prihlásiť do Klientskeho portálu Oberbank?

Ak ste už prešli na používanie klientskeho portálu Oberbank (internetbanking), môžete sa prihlásiť Vašim klientskym číslom pre internetbanking (nap. 3Vxxxxxx, 357xxxxx) a PIN-om.   Prístupové údaje je potrebné zadávať pri každom prihlasovaní. Z bezpečnostných dôvodov nie je podporované automatické dopĺňanie údajov.

 

Čo je prvé prihlásenie a kedy ho musíte vykonať?

Prvé prihlásenie musia vykonať noví klienti pri prvom vstupe do Klientskeho portálu Oberbank (internetbanking). Prostredníctvom prvého prihlásenia si generujete Váš osobný prístupový kód PIN.

 

Čo mám robiť, ak sa mi stránky nezobrazujú správne?

Pre odstránenie problému postupujte nasledovne:   

  • korektne sa odhláste z internetbankingu (použitím logout) a potom zatvorte prehliadač
  • v nastaveniach prehliadača (Možnosti Internetu alebo Nastavenia…)
  • vymažte dočasné internetové súbory vo Všeobecne \ Cache
  • zobrazte (upravte) cookies v Ochrana údajov \ Cookies a vymžte cookies

 

Budú platobné príkazy spracované v ten istý deň?

Typy platieb

Lehoty na predloženie platobných príkazov

SEPA

16:30

Cezhraničný v EUR

15:00

Cezhraničný v cudzej mene

11:15 s konverziou

15:00 bez konverzie

Urgentný prevod (tuzemský)

16:30

Urgentný prevod (cezhraničný)

15:00 v EUR

11:15 v cudzej mene

 

 

Financie

Môžem si sám upravovať finančný prehľad (meniť označenie účtov)?

V module úprav finančného prehľadu si môžete meniť poradie produktov podľa kategórií, meniť označenie produktov, stanoviť Váš hlavný účet a skryť produkty.
Okrem toho si môžete vybrať spôsob náhľadu na finančný prehľad - vo forme zoznamu alebo dlaždíc.

 

Môžem urobiť vlastný prevod z Financií?

Vlastný prevod môžete zrealizovať formou Drag and Drop. Jeden účet potiahnute na druhý
Upozornenie: Toto funguje len pri produktoch, pre ktoré máte oprávnenie.

 

Ako sa dostanem do prehľadu obratov?

Do prehľadu obratov sa dostanete tak, že na riadku obratu kliknete na oblasť s majiteľom a názvom produktu.

 

 

Transakcie

Čo sa rozumie pod disponibilnou sumou?

Je to suma, ktorou môže majiteľ účtu disponovať. Skladá sa zo stavu na účte a povoleným prečerpaním na účte/rámcom.

 

Čo sa stane, keď kliknem na tlačítko ""Pripojiť k otvoreným príkazom""? Zrealizuje sa potom príkaz?

Nie. Kliknutím na toto tlačítko sa Vaše zadané príkazy automaticky uložia do prehľadu príkazov / otvorených príkazov a ešte nie sú zrealizované. Máte možnosť podpísať požadované príkazy buď jednotlivo alebo označením viacerých príkazov súčasne odoslať.


Otvorí sa ďalšie okno, v ktorom môžete príkaz/príkazy ešte raz upraviť a následne ich schváliť. Až potom je prevod s konečnou platnosťou ukončený.

 

Čo mám robiť, keď je časť náhľadu na obrazovku (výpis) odrezaná?

Použite buď formát na šírku (Súbor / Tlač), alebo zmenšite veľkosť písma vo svojom prehliadači: Internet Explorer: Náhľad / Zoom

 

Ako môžem zrušiť zadané prevody?

SEPA príkazy, ktoré boli do Oberbank doručené cez klientsky portál (internetbanking) s aktuálnou valutou, už nie je možné odvolať. SEPA príkazy s dátumom realizácie v budúcnosti, je možne zrušiť najneskôr do konca obchodného dňa pred dňom dohodnutej splatnosti príkazu.

 

Dokedy je možné zmeniť trvalý príkaz?

Trvalý príkaz je možné zmeniť do konca pracovného dňa pred dňom realizácie platobného príkazu (do cca. xx hod.).

 

Po prenesení údajov o cca. 18:00 hod. sa ako dátum objaví dátum nasledujúcej realizácie. Ak má byť tento dátum ešte raz vrátený späť, bude zmenený trvalý príkaz dodatočne zrealizovaný pri nabližšom termíne trvalých príkazov v systéme spracovania. Všetky ostatné zmeny sa zohľadnia pri nasledujúcom termíne realizácie.

 

Prehľad príkazov

Kde môžem upravovať moje trvalé príkazy, platobné vzory a kontakty?

Vaše trvalé príkazy / platobné vzory / kontakty nájdete v menu Prehľad príkazov / Správa.

 

Čo je možné robiť v oblasti Príkazy?

Pri vytváraní „Novej transakcie“ je možné použitím tlačítka „pripojiť k otvoreným príkazom“ túto transakciu uložiť do prehľadu príkazov / otvorené príkazy a neskôr podpísať.

 

Kde nájdem informácie o transakciách, ktoré už boli zrealizované?

Vaše zrealizované transakcie nájdete v menu Prehľad príkazov / Status.