Váš Klientsky portál Oberbank je bezpečný!

Bezpečnosť v internetovom prostredí a špeciálne v internetbankingu má pre Oberbank najvyššiu prioritu. Pre Vašu bezpečnosť používa Oberbank spôsob kľúčovania 128-Bit-SSL (secure socket layer).

 

Takto spoznáte bezpečné internetové pripojenie

  • Úplná adresa internetbankingu je: https://www.banking-oberbank.sk. V prípade, ak sa zobrazovaná adresa odlišuje od horeuvedenej, obráťte sa, prosím na Internetbanking Hotline.
  • https: „s“ znamená bezpečné pripojenie cez SSL (128-Bit).
  • Uzatvorený zámok na stavovom riadku Vášho prehliadača svedčí o bezpečnom pripojení na náš server.
  • Certifikát internetbankingu Oberbank si môžete skontrolovať dvojklikom na symbol „zámku“. Porovnajte zobrazený certifikát s detailnými informáciami Oberbank.

 

Bezpečnejší vstup do klientskeho portálu Oberbank

 

Prihlasovaciu stránku si môžete spustiť buď cez domovskú stránku Oberbank alebo priamo cez link https://www.banking-oberbank.sk. Zadaním identifikačného znaku internetbankingového čísla (číslo používateľa) a PIN (osobného identifikačného čísla) sa pri prihlasovaní preukážete, že ste klientom Oberbank. Tieto identifikačné znaky je potrebné zadávať pri každom novom prihlásení sa!

 

Takto si podpíšate Vaše príkazy

Na podpisovanie jednotlivých príkazov ponúka Oberbank aplikáciu Security App. Prostredníctvom Security App si môžete príkazy skontrolovať a následne autorizovať.

 

Ukončiť internetbanking Oberbank

Aby mohlo byť Vaše internetbankinogvé spojenie ihneď a korektne ukončené, kliknite vždy na ""Odhlásiť“ na hornom červenom okraji. V prípade, ak vo Vašom internetbankingovom spojení nie je viac ako 30 min. zaznamenaná žiadna aktivita (kliknutie na tlačítko alebo menu), spojenie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky ukončí!

 

Blokácia klientskeho portálu Oberbank

Po 4 zadaniach nesprávneho PIN do Vášho Klientskeho portálu Oberbank dôjde pre Vašu ochranu k automatickej blokácii Vášho Klientskeho portálu Oberbank (internetbankingu). Pre zrušenie tejto blokácie sa obráťte na Vášho poradcu alebo na Internetbanking Hotline.

Po 5 zadaniach nesprávneho PIN vo Vašej Security App bude autorizačný nástroj zablokovaný. Prezeranie údajov o účte bude naďalej možné.

Podpora Electronic Banking

Servisná linka pre Klientsky portál

Je tu pre vás v pracovných dňoch

 

+421 (0) 2 5810 6888
EBSupport_SK@oberbank.sk