Iná, pretože:

vaše sny o bývaní vieme
financovať individuálne.

 

Viac informácií

Novinky / Aktuálne

Buďte vždy aktuálne informovaní o novinkách, podujatiach a tlačových správach.

 

Filiálka Košice opäť otvorená

Od 20.01.2022 je filiálka Košice opäť otvorená.

 

Bilancia 2020 - Stabilná operačná činnosť umožňuje posilnenie vlastného imania a miery kapitálu Trier 1.

Obchodný rok 2020 banky Oberbank AG sa niesol v znamení potešujúceho vývoja operačnej činnosti.
 
V oblasti firemných klientov bol zaznamenaný rast úverov. U privátnych klientov sa zvýšil dopyt po financovaní bývania a po investičných produktoch. Čisté úrokové výnosy boli pri vykázanej výške 336,9 mil. EUR stabilné, čisté výnosy z provízií sa zvýšili o 4,7 % na maximálnu hodnotu 170,7 mil. EUR.

 

Výsledok z kapitálových účasti pri oceňovaní at equity, náklady na riziko, vyšší príspevok na zabezpečenie vkladov a nižšie ocenenia finančných investícií na základe deformácie trhu spôsobenej koronavírusom stlačili ročný zisk po zdanení o 42,8 % na 123,5 mil. EUR.

 

Tento pokles hospodárskeho výsledku na základe externých faktorov je vyvážený trvalým zvyšovaním vlastného imania o 2,6 % na viac ako 3 mld. EUR. Miera kapitálu Trier 1 bola ku koncu roka 2020 vo výške 18,17 %.

 

„Vysoká miera vlastného imania dokazuje schopnosť Oberbank znášať riziko a predstavuje silný základ na neobmedzené poskytovanie potrebného financovania podnikom. Vysoká úroveň vlastného imania takisto ukazuje schopnosť Oberbank naďalej rásť vlastným silami a samostatne si zvoliť budúci kurz,“
 
opisuje tento potešujúci vývoj generálny riaditeľ Oberbank Franz Gasselsberger. A poukazuje na rating „jedno A“ spoločnosti Standard & Poors, ktorý potvrdzuje „fungujúci obchodný model Oberbank“.

 

Viac informácií

 

Newsroom / Finanzmarkt

Aktuálne informácie o finančných trhoch, analýzy a prehľady v nemeckom jazyku.

 

Finanzmarkt aktuell

 

Formulár pre blokáciu platobnej karty Oberbank

Ochrana našich klientov a zamestnancov má najvyššiu prioritu.

Tu nájdete všetky informácie o dostupnosti našich pobočiek a vybavovaní bežných bankových obchodov.

 

Formulár pre blokáciu platobnej karty Oberbank

Termín rozhovoru

Máte otázky? Dohodnite si jednoducho termín online.

 

Sme blízko Vás!

S vyhľadávačom pobočiek Oberbank nájdete tú správnu rýchlo a ľahko!

Ohraničiť polohu
Moja poloha