Životopis - Dr. Josef Weißl, MBA

Po štúdiu podnikovej ekonomiky a právnych vied na Lineckej univerzite začala jeho kariéra roku 1983 v Oberbank. Súčasne s vedúcou činnosťou v obchodnej oblasti Salzburg absolvoval v roku 2002 LIMAK-General-Management-Programm a v roku 2005 ukončil LIMAK-MBA Progamm.

 

V máji 2005 ho dozorná rada ustanovila do predstavenstva Oberbank AG. Okrem toho je prezidentom a členom Österreichisch‐Amerikanische Gesellschaft OÖ.

 

Mandáty v dozorných radách a ďalšie funkcie v mimokoncernových domácich alebo zahraničných spoločnostiach:
predseda dozornej rady Gasteiner Bergbahnen AG
člen dozornej rady BAUSPARERHEIM Gemeinnützige Siedlungsgemeinschaft reg. Gen.m.b.H.
člen dozornej rady BRP-Powertrain Management GmbH
člen predstavenstva súkromnej nadácie Gemeinschaft der Freunde Wüstenrot
člen predstavenstva Internationales Kultur- und Wirtschaftsforum Linz (IKW)
prezident Österreichisch‐Amerikanische Gesellschaft Oberösterreich
zástupca predsedu odborovej konferencie Hospodárskej komory Horného Rakúska - sekcia banky a poistenie

 

Dr. Josef Weißl, MBA

Dr. Josef Weißl, MBA

Quelle: Peter Rigaud