Fastviewer

Nástroj diaľkového prístupu

 

Fastviewer: nástroj (Support Tool) nápomocný pri otázkach a analýze problémov týkajúcich sa Elektronic Bankingu. Pracovníci podpory Oberbank Elektronic Banking môžu prostredníctvom nástroja Fastviewer nahliadnuť na plochu Vášho počítača a byť tak nápomocní pri rýchlom a efektívnom nájdení a následnom odstránení prípadnej chyby.

Komunikácia prebieha cez zabezpečené spojenie. Prostredníctvom tejto aplikácie je taktiež možný bezpečný prenos súborov.

 

Informácie / Postup

 

 • Ak potrebujete pomoc pri riešení problému, volajte Elektronic Banking hotline.
 • Aktivujte Support Tool kliknutím na doleuvedený odkaz.
 • Pracovník podpory Elektronic Banking Vám oznámi idenitifikačné číslo problému. Spustený Support Tool Vás vyzve k zadaniu tohto identifikačného čísla.
 • Po udelení povolenia z Vašej strany sa pracovníkovi Oberbank sprístupní náhľad na Vašu obrazovku (bude vidieť presne to, čo máte na obrazovke).
 • Bez Vášho výslovného súhlasu nemôže pracovník podpory Elektronic Banking vidieť obsah Vašej obrazovky, ani sa dostať do Vášho PC.
 • Bez Vášho výslovného súhlasu a udelenia povolenia nemôže s Vami pracovník podpory Elektronic Banking spolupracovať.
 • Na Vašom PC nebudú inštalované žiadne programy.
 • Nie je možné nepozorovane alebo neoprávnene odstrániť údaje z Vášho PC.
 • Ak to uznáte za vhodné, môžete kedykoľvek stlačením klávesy odobrať pracovníkovi Oberbank možnosť ovládania Vašej myši, prípadne úplne ukončiť spojenie.

 

spustenie Support-Tool


Remote Access tool for Support

 

Fastviewer supports fast analysis of banking problems and questions around electronic banking. Members of the Oberbank electronics banking hotline take insight on your screen which guarantees fast identification of errors as well as resolving issues. The communication is made via a secured connection. Additionally the application provides a secured data-transmission of files.

 

 

Information/procedure

 • If necessary call the electronic banking hotline
 • Start the support tool through click on the link below
 • Receive a session number from Oberbank's electronic banking hotline
 • After your permission your screen content is visible for Oberbank's electronic banking hotline

Note:

 • Without you agreement Oberbank's electronic banking hotline is not accepted getting access on your screen incl. mouse control.
 • No (foreign) programs are installed on your PC.
 • It is not possible to remove unnoticed and unauthorized data from your PC.
 • If necessary you can at any time withdraw by pressing a key the mouse control from Oberbank coworker and/or terminate the connection.
   

Start Support Tool