Životopis – Mag. Isabella Lehner, MBA

Mag. Isabella Lehner vyštudovala ekonómiu na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi.

 

Po ukončení štúdia nastúpila v roku 2011 do Oberbank a pracovala na centrále banky v oddelení Sekretariát a komunikácia v oblasti reklamy, PR a nových médií.

 

Približne po piatich rokoch prevzala funkciu vedúcej tímu Online Marketing & digitálne médiá. Vo svojej funkcii vybudovala a výrazne formovala oblasť online služieb Oberbank. V roku 2020 bola vymenovaná za zástupkyňu vedúceho oddelenia Privátni klienti.

 

V roku 2022 prevzala funkciu zástupkyne vedúceho oddelenia Strategický organizačný rozvoj, digitalizácia a IT. Súbežne so svojimi riadiacimi aktivitami absolvovala štúdium Management MBA "New Business Development in the Digital Economy" na LIMAK Austrian Business School.

 

V roku 2023 ju dozorná rada vymenovala do predstavenstva Oberbank AG.

 

Mag. Isabella Lehner, MBA

Mag.a Isabella Lehner, MBA

Quelle: Sabine Kneidinger