Životopis - Mag. Florian Hagenauer, MBA

Mag. Florian Hagenauer študoval obchodné vedy na Ekonomickej univerzite vo Viedni, štúdium ukončil v roku 1986 magisterským titulom.

Od svojho nástupu do Oberbank v roku 1987 bol činný v oddelení zahraničných trhov a v nástupnickom oddelení Bankové systémy a platobný styk, od roku 1994 bol menovaný prokuristom, v roku 1999 sa stal zástupcom vedúceho oddelenia Organizácia. V roku 1999 absolvoval LIMAK-General-Management-Programm a v roku 2005 ukončil LIMAK-MBA Programm.


V roku 2005 bol menovaný riaditeľom spoločnosti Drei-Banken-EDV (v súčasnosti 3 Banken IT GmbH). Po návrate do Oberbank v roku 2008 pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia Organizácia. V roku 2009 bol Dozornou radou vymenovaný do predstavenstva Oberbank AG. Je tiež predsedom Združenia patrónov hornorakúskych vidieckych múzeí (Verein der Förderer der OÖ Landmuseen), ako aj predsedom LIMAK Austrian Business School a členom Zväzu hornorakúskeho priemyslu (Industriellenvereinigung Oberösterreich).


Mandáty v dozorných radách a ďalšie funkcie v mimokoncernových domácich alebo zahraničných spoločnostiach:

  • člen dozornej rady Energie AG Oberösterreich
  • zástupca predsedu dozornej rady Wüstenrot Wohnungswirtschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (do 31.12.2023)
  • predseda dozornej rady VA Intertrading Aktiengesellschaft
  • Členka univerzitnej rady Kunstuniversität Linz
  • člen dozornej rady BRP-Powertrain Management GmbH

 

Funkcie v podnikoch zahrnutých do koncernovej účtovnej uzávierky:

  • predseda dozornej rady 3‐Banken Wohnbaubank AG
  • člen poradného výboru 3 Banken IT GmbH
  • člen poradného výboru Banken DL Servicegesellschaft m.b.H.

Mag. Florian Hagenauer, MBA

Mag. Florian Hagenauer, MBA

Quelle: Peter Rigaud