Životopis - Dr. Franz Gasselsberger, MBA

Po ukončení doktorandského štúdia právnych vied na univerzite Paris-Lodron v Salzburgu začal kariéru v roku 1983 v Oberbank. Súbežne so svojou vedúcou činnosťou v obchodnej oblasti Salzburg absolvoval medzinárodnú akadémiu manažmentu a ukončil ju s titulom International Executive MBA.


V apríli 1998 ho dozorná rada ustanovila do predstavenstva Oberbank AG, 1. mája 2002 bol vymenovaný za hovorcu predstavenstva a v máji 2005 bol vymenovaný za predsedu predstavenstva s titulom generálny riaditeľ.


V novembri 2007 bol Dr. Gasselsberger nemeckým spolkovým prezidentom vymenovaný za honorárneho konzula Spolkovej republiky Nemecko v Hornom Rakúsku. Okrem toho je členom predstavenstva Asociácie rakúskeho priemyslu, Zväzu rakúskych bánk a bankárov, Hornorakúskeho zväzu samostatne zárobkovo činných osôb, Združenia priemyslu, BWG –Rakúskej bankovej spoločnosti.


Mandáty v dozorných radách a ďalšie funkcie v mimokoncernových domácich alebo zahraničných spoločnostiach:

  • člen dozornej rady Lenzing Aktiengesellschaft
  • predseda dozornej rady Gasteiner Bergbahnen Aktiengesellschaft

 

Funkcie v podnikoch zahrnutých do koncernovej účtovnej uzávierky:

  • člen dozornej rady Bank für Tirol und Vorarlberg
  • člen dozornej rady BKS Bank AG
  • člen dozornej rady voestalpine AG

Dr. Franz Gasselsberger, MBA

Dr. Franz Gasselsberger, MBA

Foto: Peter Rigaud