Základné úrokové sadzby - úvery obyvateľov na nehnuteľnosti

Údaje sa aktualizujú každý bankový deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom.

Základné úrokové sadzby  sú cenovými ukazovateľmi Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike pre fixne úročené  úvery na prefinancovanie bývania a spotrebné bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Ak je úver po dohode s bankou čerpaný v období od 6 do 12 mesiacov odo dňa podpisu úverovej zmluvy, k uvedenej základnej úrokovej sadzbe sa v zmysle tabuľky pripočíta prirážka podľa dohodnutej dĺžky obdobia fixácie úrokovej sadzby:

 

Obdobie čerpania 

Fixácia úrokovej sadzby 1-3 roky

Fixácia úrokovej sadzby 4-6 rokov

Fixácia úrokovej sadzby 7-10 rokov 

6-12 mesiacov od podpisu  úverovej zmluvy

0,3% p.a. 0,4% p.a. 0,5 % p.a.

 

Všetky údaje sú bez záruky. Údaje sa môžu krátkodobo meniť.

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,45000
5 rokov -0,40000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,35000
8 rokov -0,35000
9 rokov -0,30000
10 rokov -0,10000

Tieto podklady slúžia len na aktuálne informovanie a vychádzajú z vedomosti osôb poverených ich vypracovaním v tom čase, kedy boli vypracované. Nie sú ponukou ani výzvou na kúpu tu uvedených bankových produktov. Žiadne tu uvedené informácie nemožno považovať za všeobecné odporúčania. Hoci považujeme nami použité zdroje údajov za spoľahlivé, nepreberáme zodpovednosť za úplnosť a správnosť tu uvedených informácii. Obzvlášť si výslovne vyhradzujeme možnosť chyby v číselných údajoch.