Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,56300
1 mesiac -0,56000
3 mesiace -0,54400
6 mesiace -0,51900
1 rok -0,49300

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,53000
1 mesiac 0,59000
2 mesiace 0,64000
3 mesiace 0,71000
6 mesiace 0,87000
9 mesiace 0,97000
1 rok 1,03000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,90000
1 mesiac 0,90000
2 mesiace 0,95000
3 mesiace 1,07000
6 mesiace 1,16000
9 mesiace 1,30000
1 rok 1,43000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,79680 0,05250 -0,06750 0,08613
2 mesiace -0,77640 0,06263 -0,05283 0,11100
3 mesiace -0,75740 0,07275 -0,07717 0,12888
6 mesiace -0,71960 0,08788 -0,06383 0,15850
1 rok -0,59820 0,18450 0,04367 0,24138

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,45000
5 rokov -0,40000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,35000
8 rokov -0,20000
9 rokov -0,20000
10 rokov -0,15000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.