Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Euribor, Bubor, Pribor, ICE-Swap EUR, Tona, Sofr, Saron a Saron Compound Rates (viď. dátum).

 

ICE Swap Rate je referenčná úroková sadzba celosvetovo používaná pre fixné úrokové sadzby v transakciách s úrokovými swapmi. Až do reštrukturalizácie v apríli 2015 bola táto hodnota známa ako ISDAfix.

 

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 3,61000
1 mesiac 3,62500
3 mesiace 3,66400
6 mesiace 3,66200
1 rok 3,56400

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 4,77000
1 mesiac 4,76000
2 mesiace 4,70000
3 mesiace 4,61000
6 mesiace 4,46000
9 mesiace 4,36000
1 rok 4,26000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 7,00000
1 mesiac 6,96000
2 mesiace 6,90000
3 mesiace 6,84000
6 mesiace 6,75000
9 mesiace 6,70000
1 rok 6,63000

ICE-Swap EUR

Platnosť EUR
2 roky 3,11400
3 roky 2,93700
4 roky 2,84700
5 rokov 2,79700
6 rokov 2,77000
7 rokov 2,75600
8 rokov 2,75400
9 rokov 2,75700
10 rokov 2,76600

Saron

Krajina Hodnota
CHF 1,20651

Saron Compound Rates

Platnosť Hodnota
1 mesiac 1,28340
3 mesiace 1,39690
6 mesiace 1,52270

Tona

Krajina Hodnota
JPY 0,07700

Sofr

Krajina Hodnota
USD 5,34000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.