Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor,  Euribor, Bubor, Pribor, ICE-Swap EUR, Tona, Sofr, Saron a Saron Compound Rates (viď. dátum).

 

ICE Swap Rate je referenčná úroková sadzba celosvetovo používaná pre fixné úrokové sadzby v transakciách s úrokovými swapmi. Až do reštrukturalizácie v apríli 2015 bola táto hodnota známa ako ISDAfix.

 

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 3,13400
1 mesiac 3,22200
3 mesiace 3,49300
6 mesiace 3,73900
1 rok 3,88400

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 7,03000
1 mesiac 7,10000
2 mesiace 7,14000
3 mesiace 7,17000
6 mesiace 7,20000
9 mesiace 7,20000
1 rok 7,19000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 17,00000
1 mesiac 16,64000
2 mesiace 16,20000
3 mesiace 15,70000
6 mesiace 15,26000
9 mesiace 14,86000
1 rok 14,46000

Libor

Platnosť USD
1 mesiac 5,19057
3 mesiace 5,50914
6 mesiace 5,66329
1 rok 5,77957

ICE-Swap EUR

Platnosť EUR
2 roky 3,57800
3 roky 3,33800
4 roky 3,17900
5 rokov 3,09100
6 rokov 3,03800
7 rokov 3,00900
8 rokov 2,99700
9 rokov 2,99500
10 rokov 3,00000

Saron

Krajina Hodnota
CHF 1,44792

Saron Compound Rates

Platnosť Hodnota
1 mesiac 1,43230
3 mesiace 1,32540
6 mesiace 1,11130

Tona

Krajina Hodnota
JPY -0,06800

Sofr

Krajina Hodnota
USD 5,07000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.