Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,56200
1 mesiac -0,55200
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,53700
6 mesiace -0,51300
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,47800
sk-SK*ZSEK -0,51900

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,28000
1 mesiac 0,31000
2 mesiace 0,33000
3 mesiace 0,36000
6 mesiace 0,43000
9 mesiace 0,51000
1 rok 0,56000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,75000
1 mesiac 0,75000
2 mesiace 0,75000
3 mesiace 0,79000
6 mesiace 0,86000
9 mesiace 0,88000
1 rok 0,91000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,79960 0,04688 -0,07167 0,11375
2 mesiace -0,77360 0,06713 -0,06383 0,14788
3 mesiace -0,74940 0,08413 -0,07283 0,18600
6 mesiace -0,70500 0,11213 -0,05067 0,22175
1 rok -0,59100 0,15813 0,05133 0,28675

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,45000
5 rokov -0,40000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,35000
8 rokov -0,35000
9 rokov -0,30000
10 rokov -0,10000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.