Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

ICE Swap Rate je referenčná úroková sadzba celosvetovo používaná pre fixné úrokové sadzby v transakciách s úrokovými swapmi. Až do reštrukturalizácie v apríli 2015 bola táto hodnota známa ako ISDAfix.

 

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 1,89900
1 mesiac 2,07700
3 mesiace 2,46800
6 mesiace 2,92200
1 rok 3,35200

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 7,02000
1 mesiac 7,11000
2 mesiace 7,19000
3 mesiace 7,21000
6 mesiace 7,21000
9 mesiace 7,23000
1 rok 7,23000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 17,92000
1 mesiac 16,85000
2 mesiace 16,37000
3 mesiace 16,02000
6 mesiace 15,60000
9 mesiace 15,40000
1 rok 14,88000

Libor

Platnosť USD
1 mesiac 4,54729
3 mesiace 4,80243
6 mesiace 5,10229
1 rok 5,30086

ICE-Swap EUR

Platnosť EUR
1 rok 3,65000
2 roky 3,21300
3 roky 3,03400
4 roky 2,91700
5 rokov 2,85200
6 rokov 2,81500
7 rokov 2,79400
8 rokov 2,78800
9 rokov 2,79100
10 rokov 2,80000

Saron

Krajina Hodnota
CHF 0,94541

Saron Compound Rates

Platnosť Hodnota
1 mesiac 0,94240
3 mesiace 0,67270
6 mesiace 0,34640

Tona

Krajina Hodnota
JPY -0,01400

Sofr

Krajina Hodnota
USD 4,31000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.