Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,57200
1 mesiac -0,54500
3 mesiace -0,36800
6 mesiace -0,07600
1 rok 0,35800

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 5,78000
1 mesiac 5,88000
2 mesiace 6,02000
3 mesiace 6,15000
6 mesiace 6,42000
9 mesiace 6,54000
1 rok 6,58000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 6,45000
1 mesiac 6,52000
2 mesiace 6,59000
3 mesiace 6,85000
6 mesiace 7,18000
9 mesiace 7,36000
1 rok 7,56000

Libor

Platnosť USD
1 mesiac 1,06171
2 mesiace 0,15250
3 mesiace 1,59786
6 mesiace 2,08614
1 rok 2,69571

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,15000
2 roky 0,80000
3 roky 1,00000
4 roky 1,15000
5 rokov 1,25000
6 rokov 1,35000
7 rokov 1,40000
8 rokov 1,50000
9 rokov 1,55000
10 rokov 1,60000

Saron

Krajina Hodnota
CHF -0,70931

Saron Compound Rates

Platnosť Hodnota
1 mesiac -0,70750
3 mesiace -0,70550
6 mesiace -0,70550

Tona

Krajina Hodnota
JPY -0,02100

Sofr

Krajina Hodnota
USD 0,78000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.