Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,40000
1 mesiac -0,40300
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,37500
6 mesiace -0,35400
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,30800

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 2,03000
1 mesiac 2,10000
2 mesiace 2,14000
3 mesiace 2,16000
6 mesiace 2,22000
9 mesiace 2,24000
1 rok 2,28000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,18000
1 mesiac 0,24000
2 mesiace 0,25000
3 mesiace 0,26000
6 mesiace 0,31000
9 mesiace 0,35000
1 rok 0,45000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,81920 0,72138 -0,09867 2,26113
2 mesiace -0,78600 0,75225 -0,09000 2,25975
3 mesiace -0,75300 0,76475 -0,07900 2,25938
6 mesiace -0,72400 0,80063 -0,03617 2,14425
1 rok -0,62520 0,85963 0,04533 2,15775

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,10000
2 roky 0,00000
3 roky 0,00000
4 roky 0,00000
5 rokov 0,00000
6 rokov 0,00000
7 rokov 0,03000
8 rokov 0,05000
9 rokov 0,09000
10 rokov 0,17000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.