Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Euribor, Bubor, Pribor, ICE-Swap EUR, Tona, Sofr, Saron a Saron Compound Rates (viď. dátum).

 

ICE Swap Rate je referenčná úroková sadzba celosvetovo používaná pre fixné úrokové sadzby v transakciách s úrokovými swapmi. Až do reštrukturalizácie v apríli 2015 bola táto hodnota známa ako ISDAfix.

 

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 3,88700
1 mesiac 3,85500
3 mesiace 3,96200
6 mesiace 3,94500
1 rok 3,79400

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 7,02000
1 mesiac 7,05000
2 mesiace 7,05000
3 mesiace 7,05000
6 mesiace 6,84000
9 mesiace 6,53000
1 rok 6,39000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 11,50000
1 mesiac 11,21000
2 mesiace 10,91000
3 mesiace 10,64000
6 mesiace 10,38000
9 mesiace 10,21000
1 rok 9,97000

ICE-Swap EUR

Platnosť EUR
2 roky 3,07800
3 roky 2,84900
4 roky 2,75800
5 rokov 2,72600
6 rokov 2,72000
7 rokov 2,72400
8 rokov 2,73700
9 rokov 2,75500
10 rokov 2,77600

Saron

Krajina Hodnota
CHF 1,69689

Saron Compound Rates

Platnosť Hodnota
1 mesiac 1,70250
3 mesiace 1,70580
6 mesiace 1,68480

Tona

Krajina Hodnota
JPY -0,01100

Sofr

Krajina Hodnota
USD 5,37000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.