Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,65100
1 mesiac 0,66600
3 mesiace 1,16000
6 mesiace 1,80000
1 rok 2,57800

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 7,04000
1 mesiac 7,11000
2 mesiace 7,19000
3 mesiace 7,25000
6 mesiace 7,33000
9 mesiace 7,41000
1 rok 7,42000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 13,00000
1 mesiac 13,01000
2 mesiace 13,11000
3 mesiace 13,26000
6 mesiace 13,67000
9 mesiace 13,88000
1 rok 14,09000

Libor

Platnosť USD
1 mesiac 3,12786
2 mesiace 0,15250
3 mesiace 3,74286
6 mesiace 4,20929
1 rok 4,78729

Swap

Platnosť EUR
1 rok 2,50000
2 roky 3,10000
3 roky 3,10000
4 roky 3,15000
5 rokov 3,15000
6 rokov 3,20000
7 rokov 3,20000
8 rokov 3,20000
9 rokov 3,20000
10 rokov 3,20000

Saron

Krajina Hodnota
CHF 0,39729

Saron Compound Rates

Platnosť Hodnota
1 mesiac -0,09690
3 mesiace -0,17000
6 mesiace -0,40430

Tona

Krajina Hodnota
JPY -0,06600

Sofr

Krajina Hodnota
USD 2,98000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.