Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Euribor, Bubor, Pribor, ICE-Swap EUR, Tona, Sofr, Saron a Saron Compound Rates (viď. dátum).

 

ICE Swap Rate je referenčná úroková sadzba celosvetovo používaná pre fixné úrokové sadzby v transakciách s úrokovými swapmi. Až do reštrukturalizácie v apríli 2015 bola táto hodnota známa ako ISDAfix.

 

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 3,84000
1 mesiac 3,81500
3 mesiace 3,88200
6 mesiace 3,84400
1 rok 3,71800

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 5,77000
1 mesiac 5,74000
2 mesiace 5,64000
3 mesiace 5,52000
6 mesiace 5,17000
9 mesiace 4,85000
1 rok 4,58000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 7,97000
1 mesiac 7,85000
2 mesiace 7,78000
3 mesiace 7,65000
6 mesiace 7,43000
9 mesiace 7,39000
1 rok 7,20000

ICE-Swap EUR

Platnosť EUR
2 roky 3,30600
3 roky 3,10400
4 roky 2,97500
5 rokov 2,89500
6 rokov 2,84900
7 rokov 2,82100
8 rokov 2,80800
9 rokov 2,80300
10 rokov 2,80500

Saron

Krajina Hodnota
CHF 1,44276

Saron Compound Rates

Platnosť Hodnota
1 mesiac 1,45490
3 mesiace 1,61310
6 mesiace 1,66120

Tona

Krajina Hodnota
JPY 0,07600

Sofr

Krajina Hodnota
USD 5,31000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.