Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,57500
1 mesiac -0,56700
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,54300
6 mesiace -0,52600
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,50500

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,27000
1 mesiac 0,31000
2 mesiace 0,33000
3 mesiace 0,36000
6 mesiace 0,40000
9 mesiace 0,46000
1 rok 0,49000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,75000
1 mesiac 0,75000
2 mesiace 0,75000
3 mesiace 0,75000
6 mesiace 0,76000
9 mesiace 0,76000
1 rok 0,78000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,80820 0,02738 -0,05700 0,12075
2 mesiace -0,79220 0,03550 -0,05483 0,15850
3 mesiace -0,76580 0,03925 -0,09033 0,21150
6 mesiace -0,72600 0,04550 -0,07000 0,22763
1 rok -0,61060 0,08500 0,04483 0,31200

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,57000
3 roky -0,55000
4 roky -0,55000
5 rokov -0,50000
6 rokov -0,50000
7 rokov -0,45000
8 rokov -0,45000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,40000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.