Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,48000
1 mesiac -0,43800
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,35300
6 mesiace -0,28100
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,15300

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 1,04000
1 mesiac 1,08000
2 mesiace 1,08000
3 mesiace 1,08000
6 mesiace 1,09000
9 mesiace 1,09000
1 rok 1,11000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,45000
1 mesiac 0,46000
2 mesiace 0,46000
3 mesiace 0,45000
6 mesiace 0,46000
9 mesiace 0,46000
1 rok 0,47000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,80320 0,25413 -0,11733 0,98938
2 mesiace -0,73060 0,41850 -0,10250 1,25638
3 mesiace -0,67400 0,55625 -0,05317 1,45013
6 mesiace -0,59820 0,70125 -0,02017 1,07200
1 rok -0,45080 0,84138 0,08600 0,96850

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,50000
5 rokov -0,45000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,40000
8 rokov -0,40000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,35000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.