Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,57300
1 mesiac -0,55700
3 mesiace -0,54800
6 mesiace -0,52800
1 rok -0,47100

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 1,54000
1 mesiac 1,73000
2 mesiace 1,90000
3 mesiace 2,13000
6 mesiace 2,43000
9 mesiace 2,54000
1 rok 2,59000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 1,80000
1 mesiac 1,83000
2 mesiace 1,91000
3 mesiace 2,00000
6 mesiace 2,15000
9 mesiace 2,25000
1 rok 2,37000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,78840 0,12525 -0,07683 0,08775
2 mesiace -0,77160 0,17225 -0,05250 0,10375
3 mesiace -0,76800 0,20550 -0,08267 0,13450
6 mesiace -0,71320 0,40888 -0,06467 0,17788
1 rok -0,56280 0,71450 0,06533 0,32938

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,45000
5 rokov -0,40000
6 rokov -0,35000
7 rokov -0,80000
8 rokov -0,02000
9 rokov 0,04000
10 rokov 0,20000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.