Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,50900
1 mesiac -0,47900
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,42300
6 mesiace -0,37100
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,30600

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 2,28000
1 mesiac 2,33000
2 mesiace 2,36000
3 mesiace 2,39000
6 mesiace 2,42000
9 mesiace 2,43000
1 rok 2,45000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,20000
1 mesiac 0,51000
2 mesiace 0,54000
3 mesiace 0,60000
6 mesiace 0,65000
9 mesiace 0,70000
1 rok 0,75000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,80140 0,71275 -0,09400 1,60338
2 mesiace -0,76180 0,71675 -0,06150 1,61900
3 mesiace -0,73120 0,72675 -0,06550 1,61325
6 mesiace -0,70020 0,74788 -0,03250 1,59025
1 rok -0,58620 0,80725 0,06467 1,61013

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,40000
3 roky -0,40000
4 roky -0,40000
5 rokov -0,40000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,40000
8 rokov -0,40000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,40000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.