Devízové kurzy


Kód Krajina Predaj Stred Nákup
AUD Austrália 1,6500 1,6610 1,6720
CAD Kanada 1,4305 1,4390 1,4475
CHF Švajčiarsko 0,9573 0,9640 0,9707
CNY Čína 7,4400 7,6600 7,8800
CZK Česká republika 24,0600 24,4300 24,8000
DKK Dánsko 7,4170 7,4570 7,4970
GBP Veľká Británia 0,8625 0,8660 0,8695
HKD Hongkong 8,0700 8,2200 8,3700
HUF Maďarsko 383,2000 387,8000 392,4000
INR India 86,1500 87,4500 88,7500
JPY Japonsko 156,0900 156,7400 157,3900
NOK Nórsko 11,4300 11,4800 11,5300
NZD Nový Zéland 1,7450 1,7800 1,8150
PLN Poľsko 4,5700 4,6300 4,6900
SAR Saudská Arábia 3,8200 3,9400 4,0600
SEK Švédsko 11,5790 11,6290 11,6790
SGD Singapur 1,4080 1,4400 1,4720
TRY Turecko 28,8800 28,9300 28,9800
USD USA 1,0455 1,0510 1,0565
ZAR Južná Afrika 20,0500 20,2500 20,4500

Exportovať údaje

Oberbank fixuje devízové kurzy každý rakúsky bankový pracovný deň cca o 14.00 hod.

Do času fixovania denných kurzov sú zobrazené kurzy, ktoré boli fixované predchádzajúci rakúsky bankový pracovný deň. Pre dohodnutie individuálnych kurzov kontaktujte, prosím, svojich poradcov na pobočkách. Banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Dôležité informácie o realizácii cezhraničných platieb nájdete tu .

 

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Landesgericht Linz pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom Prievozská 4 / A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1660 / B, IČO:36 861 146, DIČ: 4020139662.

 

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom. Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.