Devízové kurzy


Kód Krajina Predaj Stred Nákup
AUD Austrália 1,6410 1,6520 1,6630
CAD Kanada 1,4520 1,4605 1,4690
CHF Švajčiarsko 0,9663 0,9730 0,9797
CNY Čína 7,4990 7,7190 7,9390
CZK Česká republika 24,8900 25,2600 25,6300
DKK Dánsko 7,4200 7,4600 7,5000
GBP Veľká Británia 0,8585 0,8620 0,8655
HKD Hongkong 8,2000 8,3500 8,5000
HUF Maďarsko 389,4000 394,0000 398,6000
INR India 87,4500 88,7500 90,0500
JPY Japonsko 164,3000 164,9500 165,6000
NOK Nórsko 11,6850 11,7350 11,7850
NZD Nový Zéland 1,7680 1,8030 1,8380
PLN Poľsko 4,2620 4,3220 4,3820
SAR Saudská Arábia 3,8760 3,9960 4,1160
SEK Švédsko 11,5550 11,6050 11,6550
SGD Singapur 1,4200 1,4520 1,4840
TRY Turecko 34,6800 34,7300 34,7800
USD USA 1,0605 1,0660 1,0715
ZAR Južná Afrika 20,2980 20,4980 20,6980

Exportovať údaje

Oberbank fixuje devízové kurzy každý rakúsky bankový pracovný deň cca o 14.00 hod.

Do času fixovania denných kurzov sú zobrazené kurzy, ktoré boli fixované predchádzajúci rakúsky bankový pracovný deň. Pre dohodnutie individuálnych kurzov kontaktujte, prosím, svojich poradcov na pobočkách. Banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Dôležité informácie o realizácii cezhraničných platieb nájdete tu .

 

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Landesgericht Linz pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom Prievozská 4 / A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1660 / B, IČO:36 861 146, DIČ: 4020139662.

 

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom. Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.