Devízové kurzy


Kód Krajina Predaj Stred Nákup
AUD Austrália 1,6162 1,6272 1,6382
CAD Kanada 1,4675 1,4760 1,4845
CHF Švajčiarsko 0,9901 0,9968 1,0035
CNY Čína 7,2500 7,4700 7,6900
CZK Česká republika 23,2700 23,6400 24,0100
DKK Dánsko 7,4112 7,4512 7,4912
GBP Veľká Británia 0,8765 0,8800 0,8835
HKD Hongkong 8,3730 8,5230 8,6730
HUF Maďarsko 374,4000 379,0000 383,6000
INR India 87,9500 89,2500 90,5500
JPY Japonsko 142,5500 143,2000 143,8500
NOK Nórsko 11,2290 11,2790 11,3290
NZD Nový Zéland 1,7040 1,7390 1,7740
PLN Poľsko 4,6230 4,6830 4,7430
SAR Saudská Arábia 3,9550 4,0750 4,1950
SEK Švédsko 11,2320 11,2820 11,3320
SGD Singapur 1,4110 1,4430 1,4750
TRY Turecko 20,7200 20,7700 20,8200
USD USA 1,0807 1,0862 1,0917
ZAR Južná Afrika 19,4540 19,6540 19,8540

Exportovať údaje

Oberbank fixuje devízové kurzy každý rakúsky bankový pracovný deň cca o 14.00 hod.

Do času fixovania denných kurzov sú zobrazené kurzy, ktoré boli fixované predchádzajúci rakúsky bankový pracovný deň. Pre dohodnutie individuálnych kurzov kontaktujte, prosím, svojich poradcov na pobočkách. Banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Dôležité informácie o realizácii cezhraničných platieb nájdete tu .

 

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Landesgericht Linz pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom Prievozská 4 / A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1660 / B, IČO:36 861 146, DIČ: 4020139662.

 

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom. Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.