Ako udržateľná je Vaša spoločnosť

Udržateľne hospodáriť sa oplatí

Udržateľnosť je pre spoločnosti popri digitalizácii najdôležitejšou strategickou otázkou. V súčasnosti však hospodárske problémy, ako je narušenie medzinárodných dodávateľských reťazcov, nedostatok pracovnej sily na trhu práce a predovšetkým rastúce ceny energií a ťažkosti pri obstarávaní surovín, ochromujú úsilie podnikateľov o udržateľnosť. V tomto prípade ide boj s ekonomickými problémami ruka v ruke s cieľmi udržateľnosti. Rozhodujúce je konať včas.

 

Otestujte Váš podnik s naším testom udržateľnosti

Vykonaný Terra-Inštitútom: rýchlo, bezplatne a efektívne. V priebehu niekoľkých minút dostanete individuálny report z oblastí životného prostredia, sociálnych a riadiacich faktorov (anglicky ESG).

Podniky profitujú z testu udržateľnosti a dostanú rýchlu odozvu ohľadne ich momentálneho stavu. Z odpovede na otázku, kde sa momentálne Váš podnik nachádza, vyplynú konkrétne odporúčania. V ďalšom kroku dostanete v osobnom rozhovore nové podnety pre udržateľnú transformáciu Vášho podniku.

 

Prehľad Vašich výhod:

  • prehľad o dôležitých ESG témach a Status quo Vášho podniku
  • rýchlo, jednoducho a bezplatne
  • report s radami a možnými vylepšeniami

 

K testu udržateľnosti

Udržateľnosť

Prosím prečítajte si náš aktuálny ESG report.

 

Anglicka verzia

Nemecká verzia