Sociálna zodpovednosť banky ako ekonomického subjektu

Oberbank sa výslovne hlási k tomu, že pri všetkých úvahách zohľadňuje ekologické a sociálne aspekty. Práve v bankovom sektore sa preukázali princípy, ako spoľahlivosť, stabilita a solídnosť ako hodnoty, s ktorými je potrebné veľmi starostlivo zaobchádzať, pretože dôvera klientov, zamestnancov a ďalších spoločenských skupín je najdôležitejšia.

 

Stálosť všetkých jednaní
Oberbank môže byť ekonomicky úspešná len vtedy, keď bude mať na zreteli tiež ekologickú a sociálnu zodpovednosť. Predstavenstvo preto prijalo zodpovedajúce opatrenia, aby bola spoločenská zodpovednosť široko vnímaná a tým zabezpečená trvalosť obchodného modelu.

 

Ekonomická zodpovednosť
Len zodpovedné hospodárenie umožní Oberbank, aby sa natrvalo etablovala v ekonomických štruktúrach svojich regiónov, konala užitočne pre spoločnosť a vytvárala trvalé hodnoty. Oberbank sa vyslovene hlási k hospodáreniu orientovanému na dlhodobé ciele: stratégia, obchodná politika, plánovanie cieľov a systémy odmeňovania Oberbank zohľadňujú explicitne dlhodobý úspech podniku a vytvárajú z trvalo úspešného vývoja riadiacu os konania podniku.

 

Ekologická zodpovednosť
Šetrné zaobchádzanie so všetkými zdrojmi je časť spoločenskej zodpovednosti a preto sa Oberbank usiluje pri svojich činnostiach, postupoch a produktoch o čo možno najvyššiu ochranu životného prostredia. Predovšetkým pri správe budov a energetickom manažmente, pri služobných cestách a v politike nákupu sa uplatňujú prvky ochrany životného prostredia a úspory nákladov.

Zodpovednosť pri tvorbe produktov
Oberbank sa snaží uplatňovať ekologickú zodpovednosť aj na strane produktov. Klientky a klienti investičnej spoločnosti 3Banken-Generali majú možnosť investovať svoje peňažné prostriedky do ekologického a etického fondu (Öko- und Ethikfonds). Trvalý fond skupiny 3 bánk investuje do podnikov, ktoré sa hlásia k udržateľnému hospodáreniu (3 Banken Nachhaltigkeitsfonds). Kritériami sú čistá a obnoviteľná energia, energetická účinnosť, zdravie, voda, udržateľná spotreba, udržateľná mobilita, rovnako ako služby v oblasti životného prostredia a vzdelávania.

Sociálna zodpovednosť
Ďalším dôležitým kritériom, ktorým sa Oberbank zaoberá, sú sociálne aspekty. Prostredníctvom finančnej a organizačnej podpory participujú na ekonomickom úspechu Oberbank aj osoby a skupiny, ktorých vlastné životné podmienky sú menej privilegované. Okrem toho vníma Oberbank ako významnú časť svojej spoločenskej zodpovednosti aj podporu kultúrnych aktivít.

 

Oberbank AG

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Prievozská 4/A

82109 Bratislava


+ 421 2 5810 6800

bl@oberbank.sk