Podiely v iných spoločnostiach

Do trvalých podielov v iných spoločnostiach vstupuje Oberbank len vtedy, ak slúžia k zachovaniu centrál a pracovných miest v lokálnych spoločnostiach, prispievajú k zabezpečeniu funkcie hlavnej banky alebo keď činnosť podielnickej spoločnosti, v ktorej má Oberbank podiel, prispieva k rozvoju aj hlavnej bankovej činnosti (realitné spoločnosti, investičné fondy).

   
Úplný zoznam všetkých podielov Oberbank je k dispozícii vo Výročnej správe.

 
Najdôležitejšími podielmi Oberbank sú podiely v sesterských bankách BKS a BTV. Presné podiely troch bánk ako aj ich hospodárske výsledky sú úvedené vo Výročnej správe. Spolu so stavebnou sporiteľňou Wüstenrot, Österreichische Kontrollbank AG, Wiener Börse AG alebo PayLife Bank GmbH má Oberbank podiely v ďalších spoločnostiach, s ktorými úzko spolupracuje v operatívnom obchode.

 

V spojení so samostatnými regionálnymi bankami BKS Bank AG a Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) tvoríme skupinu 3 bánk (3 Banken Gruppe).

 

    
Všetky tri banky (BKS, BTV a Oberbank) pracujú samostatne vo svojich kmeňových regiónoch, ktoré medzičasom presiahli hranice Rakúska. Spoločné máme zachovanie si nezávislosti, blízkosť k zákazníkovi, znalosť trhu v regiónoch a angažovanosť našich zamestnancov.

 

3 banky využívajú synergiu spoločnými podnikmi, ako spoločnosť pre spracovanie údajov Drei-Banken-IT Gesellschaft m.b.H., investičná spoločnosť 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (spoločná dcérska spoločnosť s Generali Holding Vienna) a 3-Banken Wohnbaubank AG na zaistenie úverových rizík.

 

Medzi 3 bankami sú vzájomné podiely. Spolu s inými strategickými akcionármi, ktorí sa spojili aj prostredníctvom syndikátov a ďalšími akcionármi máme trvalý záujem o nezávislosť 3 bánk (štruktúra akcionárov). Tým sú 3 banky chránené pred vonkajšími vplyvmi a rozhodujú výhradne v záujme svojich zákazníkov, pracovníkov a akcionárov.

 

Spolu zamestnávajú tieto tri ústavy celkovo 3.700 pracovníkov, celková rozpočtová suma presahuje 33 mld. Euro. Zákazníci majú k dispozícii hustú sieť kontaktných miest: celkovo 245 filiálok v celom Rakúsku ako aj pobočky a zastúpenia v Bavorsku, Čechách, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku.

 

Štruktúra akcionárov 3 bánk (podľa hlasovacieho práva) v grafickej podobe

 

Spoločnosť Oberbank Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H. je dcérskym podnikom Oberbank AG.

 

Jeho hlavná činnosť spočíva v sprostredkovaní nehnuteľností akéhokoľvek druhu v Hornom Rakúsku. Aby mohla sledovať ponuku a dopyt mimo Horného Rakúska, spolupracuje Oberbank Immobilien-Service okrem toho s niekoľkými známymi realitnými firmami vo Viedni a v Salzburgu.

 

Oberbank Immobilien-Service
Gesellschaft m.b.H.  
Hauptplatz 10-11, 4020 Linz

0732 / 7802-0
0732 / 7802-2530
immo@oberbank.at

 

Oberbank Leasing GmbH - Österreich
Hauptplatz 10-11
4020 Linz

 

výkonný riaditeľ:

Dr. Hans Fein

 

0732 / 7802 – 37100
0732 / 7802 – 37120
lea@oberbank.at

Oberbank Leasing GmbH Bayern - Deutschland
Ludwigstraße 46
84524 Neuötting

 

výkonný riaditeľ:

Mag. Michael Gerner

 

+49 / 8671 / 99 86 – 0
+49 / 8671 / 99 86 – 32
leasing.bayern@oberbank.de

Oberbank Leasing spol. s r.o. - Tschechien

Namesti I.P. Pavlova 1789/5 
12000 Praha 2

 

výkonný riaditeľ:

Filip Vavruška

 

+420 / 224 190 – 0
office@oberbankleasing.cz

Ober Pénzügyi Lízing zrt. / Ober Lízing Kft.

 - Ungarn

Váci út 1-3. Westend

1062 Budapest

 

výkonný riaditeľ:

Mihály Nádas

+36 / 1 / 29 8 28 – 10
+36 / 1 / 29 8 28 – 39
oberlizing@oberlizing.hu

Oberbank Leasing s r.o., Bratislava - Slowakei
Prievozská 4/A

82109 Bratislava

 

výkonný riaditeľ:

Mag. Martin Lagler

 

+421 2 58 10 68 – 70

+421 2 58 10 68 – 99

leasing.bratislava@oberbank.sk

 

Oberbank AG

Centrála Rakúsko

Untere Donaulände 28
A-4020 Linz

 

+ 43 732 / 7802–0
office@oberbank.at

Oberbank AG

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Prievozská 4/A

82109 Bratislava


+ 421 2 5810 6800

bl@oberbank.sk