Obľúbený zamestnávateľ 2019

V obšírne realizovanej štúdii uskutočnila spoločnosť Faktenkontor a IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH po prvýkrát štúdiu „Obľúbený zamestnávateľ“. Mediálnym partnerom štúdie bol Der KURIER.


Podľa štúdie patrí Oberbank AG k najviac ceneným zamestnávateľom vo svojej oblasti.

Predmetom štúdie boli najväčšie podniky podľa počtu zamestnancov so sídlom v Rakúsku.

V štúdii sa prostredníctvom Social Listening analyzovali názory klientov k pracovnej klíme, podnikovej kultúre a kariére na sociálnych médiách.

 

Týmto spôsobom bolo zozbieraných 350 miliónov zdrojov, medzi nimi 143 miliónov záznamov zo spravodajských stránok, 123 miliónov záznamov na webových stránkach, 24 miliónov príspevkov na fórach, 42 miliónov pomenovaní zamestnávateľa na blogoch, 7 miliónov pomenovaní tzv. stránkach spotrebiteľov a veľké množstvo príspevkov na sociálnych médiách. Pre túto štúdiu bolo identifikovaných okolo 81.000 pomenovaní skúmaných podnikov a tieto boli priradené k jednotlivým typom podujatí.