Manažment

Manažment Oberbank doviedol spoločnosť k mnohým úspechom predovšetkým prostredníctvom vnímania podstatného. Či už ide o jedinečnú históriu rastu alebo odolnosť banky voči krízam - oboje výnimočným spôsobom demonštruje solídne vedenie inštitúcie.

 

"Ak banka nejde na Východ, necháva si ujsť jedinečnú šancu na rast" - tak sa začala na začiatku 90-tych rokov minulého storočia expanzia bánk na Východ. Vedenie Oberbank nasadilo alternatívny kurz a v roku 1990 sa vydalo smerom na Západ do Bavorska.

 

Predovšetkým v dôsledku finančnej a ekonomickej krízy po roku 2008 spôsobila angažovanosť na Východe masívne diery v bilanciách bánk. Pod vedením generálneho riaditeľa Franza Gasselsbergera písala Oberbank naďalej históriu úspechu. Záchrana bánk za pomoci štátnej podpory nebola pre Oberbank nikdy aktuálnou témou. Dnes prispievajú k sile Oberbank, popri profitabilných zahraničných trhoch v Česku, Maďarsku a na Slovensku, nielen Bavorsko, ale aj Durínsko a Hesensko. Angažovanosť v Strednej a Východnej Európe teda áno, ale s premyslenou regionálnou stratégiou a schopnými ľuďmi na čele.

 

"Kapitál sa navyšuje vtedy, keď je to najmenej potrebné" - podľa tejto zásady sa vedenie Oberbank rozhodlo uskutočniť 3 nanajvýš úspešné navýšenia kapitálu v ekonomicky silných rokoch 2015 a 2016. Odôvodnenie týchto krokov bolo jednoduché:

 

  • neobmedzené pokračovanie rastových a expanzívnych plánov
  • cielený podiel jadrového kapitálu približne 16 %
  • prekročenie regulatórnych predpisov pre kapitálové vybavenie.

Očakávania sa naplnili na 100 %. Len v priebehu tretieho navýšenia kapitálu v IV. štvrťroku 2016 mohlo byť umiestnených viac než 3 mil. nových kmeňových akcií a získalo sa tak 700 nových akcionárov. Podiel akcií, vlastnených drobnými akcionármi, sa v súvislosti s navyšovaním kapitálu v rokoch 2015 a 2016  zvýšil z 26 % o 10 percentuálnych bodov na 36 %, čo medzičasom urobilo z Oberbank pravú verejnú spoločnosť.


Od roku 2011 bol vlastný kapitál navýšený dvojnásobne na viac než 2 miliardy Euro (stav k 31.12.2016) a jeho podiel dosiahol hodnotu, ktorá je na špičkovej úrovni aj v európskom meradle. To odráža, samozrejme, tiež burzová hodnota Oberbank. S burzovou kapitalizáciou vo výške cez 2 miliardy Euro sa radí Oberbank medzi 20 najhodnotnejších firiem v indexe Viedenskej burzy. Burzová hodnota Oberbank sa od roku 2005 viac než strojnásobila. Aj tu preukázalo vedenie banky prezieravosť a umožnilo trvalú expanziu.

 

 

Dozorná rada

Dozorná rada bola ustanovená v máji 2016 a pozostáva z 12 zvolených zástupcov akcionárov a 5 zamestnancov vyslaných podnikovou radou.

 

 

Dozorná rada

Člen DR od

Predseda

Mag. Dr. Martin Zahlbruckner, Linz

2016

Zástupca predsedu

Dr. Ludwig Andorfer, Linz

2014

Členovia

Mag. Hannes Bogner, Portugal

Gerhard Burtscher, Innsbruck

Mag. Dr. Stephan Koren, Wien

Alfred Leu, Wien

Dr. Barbara Leitl-Staudinger, Linz

DI Franz Peter Mitterbauer, MBA, Laakirchen
Dr. Barbara Steger, Schwertberg

Dr. Herta Stockbauer, Klagenfurt

 

2020

2016

2018

2016

2014

2020

2014

2016


Zástupcovia  zamestnancov

Wolfgang Pischinger, predseda centrálnej podnikovej rady, Linz

Susanne Braun, Baden

Alexandra Grabner, Linz

Elfriede Höchtel, Wels

Sven Zeiss, Salzburg

1993

2018

2014

2007

2019

Štátny komisár

Dvorná radkyňa Mag. Angelika Schlögel, MBA

Wien, štátna komisárka

MR Mag. Jutta Raunig,

Wien, zástupkyňa štátnej komisárky

2017

 

2017

 

Členovia predstavenstva Oberbank

Dr. Franz Gasselsberger, MBA

fotografie: Peter Rigaud

Generálny riaditeľ Oberbank

Životopis

 

Mag. Dr. Josef Weißl, MBA

fotografie: Peter Rigaud

Predseda predstavenstva Oberbank

Životopis

Mag. Florian Hagenauer, MBA

fotografie: Peter Rigaud

Predseda predstavenstva Oberbank

Životopis

Martin Seiter, MBA

fotografie: Peter Rigaud

Predseda predstavenstva Oberbank

Životopis

Organizačná štruktúra Oberbank

Tu sa dostanete k organizačnej štruktúre Oberbank.