SEPA okamžitá platba (instant payment)

Plaťte do niekoľkých sekúnd

SEPA okamžitá platba Vám ponúka možnosť zasielať príjemcom platby do výšky 100.000,- EUR v reálnom čase resp. takéto platby prijímať. Predpokladom pre úspešnú realizáciu SEPA okamžitej platby je, aby banka príjemcu podporovala tento typ platby.

 

Predpoklady

  • Banka príjemcu podporuje SEPA okamžité platby
  • Platby v rámci  SEPA priestoru (členské štáty EU, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, San Marino, Andorra a Vatikán)
  • Mena prevodu len EURO
  • Maximálna čiastka 100.000,- EUR na transakciu