Financovanie

Ponúkame Vám optimálne financovanie pre každú príležitosť.

 

Úver na bývanie

Financujeme nehnuteľnosť určenú na bývanie – výstavbu domu, kúpu pozemku, domu či bytu, rekonštrukciu alebo Vám refinancujeme existujúci úver na bývanie.

 

Dohodnúť termín

 

Úver na bývanie

Minimálna výška

EUR 1.500,-

Maximálna výška

do 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti

Zabezpečenie

záložné právo k nehnuteľnosti

Doba splatnosti

3 - 30 rokov

Frekvencia splácania

mesačné splátky

Typ splátky

anuitná splátka

Čerpanie úveru

jednorazový prevod celej čiastky úveru na bežný účet

Úroková sadzba

fixná na 1 - 10 rokov

alebo variabilná na báze 3M Euribor

 

Podrobný popis

Povolené prečerpanie

Potrebujete preklenúť dočasný nedostatok finančných prostriedkov? Povolené prečerpanie Vám umožní opakované čerpanie finančných prostriedkov a to do výšky dohodnutého limitu na Vašom bežnom účte. Úrok sa platí len za skutočne vyčerpanú čiastku a len za obdobie jeho čerpania.

 

Povolené prečerpanie

na bežnom účte

Maximálna výška

EUR 5.000,-

Zabezpečenie

žiadne

Doba splatnosti

doba neurčitá

Frekvencia splácania

priebežne

Čerpanie úveru

úverový rámec na bežnom účte

 

Podrobný popis

Spotrebné úvery

Poskytované na financovanie investícií a produktov dennej spotreby s krátkou a strednou dobou životnosti. Poskytovaný bez zisťovania účelu.

 

 

Splátkový spotrebiteľský úver

Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou („Americká hypotéka“)

Minimálna výška

EUR 1.000,-

EUR 1.500,-

Maximálna výška

EUR 20.000,- do 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti

Zabezpečenie

individuálne

záložné právo k nehnuteľnosti

Doba splatnosti

1 - 8 rokov 3 - 20 rokov

Frekvencia splácania

mesačné splátky mesačné splátky

Typ splátky

anuitná splátka

anuitná splátka

Čerpanie úveru

jednorazový prevod celej čiastky úveru na bežný účet jednorazový prevod celej čiastky úveru na bežný účet

Úroková sadzba

fixná na 1 - 8 rokov

alebo variabilná na báze 3M Euribor

fixná na 1 - 10 rokov

alebo variabilná na báze 3M Euribor

 

Podrobný popis

Podrobný popis

Vyhľadávač filiálok

S vyhľadávačom filiálok Oberbank nájdete rýchlo a jednoducho tú správnu!

 

Klientsky portál Oberbank

Zrealizujte Vaše transakcie niekoľkými kliknutiami, spravujte Vaše účty, karty, účty cenných papierov a ďalšie produkty na jednom mieste a buďte v kontakte s Vašou poradkyňou či poradcom.

 

Oberbank App

S Oberbank App máte Vašu Oberbank vždy k dispozícii.
 

Bežné účty

Flexibilné platobné účty pre Vaše každodenné transakcie.