150 rokov Oberbank

150 rokov pre mňa znamená:

Úspech pre našich klientov.

Nie každá banka pracuje už 150 rokov úspešne pre svojich klientov – či už v privátnom alebo firemnom bankovníctve. Rástli sme s týmito úspechmi, ktoré sú zároveň aj podnetom do budúcnosti. Len ten, kto ide s dobou, môže trvalo poskytovať služby.

Hrdosť na našu nezávislosť.

Nie každá banka si môže sama určovať svoje smerovanie. Táto nezávislosť je predpokladom, že dokážeme pokračovať v 150-ročnom úspešnom príbehu Oberbank. Vždy s prezieravosťou a spolu s klientami, ktorí sú našimi rovnocennými partnermi.

Vďačnosť za najlepších zamestnancov.

Nie každá banka môže poukázať na 150-ročný úspešný príbeh. Ďakujeme našim klientom za prejavenú dôveru. A našim zamestnancom za ich výkony a angažovanosť, ktorá urobila z Oberbank jednu z najúspešnejších bánk Rakúska.

150 rokov Oberbank: Univerzálna banka v srdci Európy

Založením "Bank für Oberösterreich und Salzburg" v roku 1869 začína jej pozoruhodná história úspechu. Angažovaní podnikatelia, rozvíjajúci už vtedy hospodárske kontakty presahujúce hranice regiónu, identifikujú potrebu banky, ktorá by ich čo najlepšie sprevádzala v hospodárskom rozvoji. Už čoskoro sa Oberbank stáva bankou legendárneho priemyslu na výrobu kôs a zakladá tým základ svojho postavenia banky pre priemysel v Hornom Rakúsku a Salzburg. 150 rokov Oberbank znamená históriu plnú zmien, cez päť politických systémov a šesť rôznych mien.

 
Za svoju súčasnú štruktúru a nezávislosť vďačí Oberbank vstupu na burzu v roku 1986. S tým spojený vysokú stupeň samostatnosti sa úspešne uplatnil pri expanzii na trhy strednej a východnej Európy. Tým sa stala Oberbank internacionálne pôsobiacou bankou v srdci Európy.

Naša história

13. apríla 1869 bolo v Linzi rozhodnuté o založení „Akciovej spoločnosti spolu s konzorciami“, s plánovaným názvom „Banka pre Horné Rakúsko a Salzburg“ so sídlom v Linci.

 

Viac informácií