Bežné účty

Flexibilné platobné účty pre modernú a jednoduchú realizáciu Vašich každodenných bankových transakcií.

 

Dohodnúť termín

Oberbank. Trochu iná banka. Oberbank. Trochu iná banka.

Bežné účty

Účet Výhoda

Účet Klasik

Účet pre mladých a študentov

Paušálna cena / mesačne

EUR 5,-

EUR 2,-

EUR 2,-

Automatické transakcie

 • došlá SEPA platba

 • realizácia trvalého príkazu

 • realizácia platobného príkazu na SEPA inkaso

 •  

1 mesačne

 •  

Elektronické transakcie

 • platobné príkazy na SEPA úhradu
 •  

1 mesačne

 •  

Transakcie na obchodnom mieste

 • výber hotovosti

 • platobný príkaz na úhradu

 •  

1 mesačne

 •  

Vklady v hotovosti

 •  
 •  
 •  

Platobná karta Maestro bezkontakná

 •  
 •  
 •  

Platba kartou v tuzemsku / EURO zóne

 •  
 •  
 •  

Výber z bankomatu 

2x mesačne

 •  

2x mesačne

eBanking private / Oberbank App

 •  
 •  
 •  
SMS info servis
 •  
 •  
 •  

Výpis z účtu (poštou alebo elektronický PDF)*

1x mesačne

1x mesačne

1x mesačne

Na stiahnutie

Produktový list
Dokument s informáciami o poplatkoch

Produktový list
Dokument s informáciami o poplatkoch

Produktový list

Dokument s informáciami o poplatkoch

 

Slovník štandardizovanej terminológie

*Pri frekvencii výpisov denne / týždenne je jeden výpis v mesiaci zdarma, všetky ostatné sa spoplatňujú v zmysle sadzobníka poplatkov.

Legislatívne účty

Účty poskytované klientom - spotrebiteľom na základe Zákona o bankách.

 

 

Základný bankový produkt

Platobný účet so základnými funkciami

Účet zahŕňa

Bankové služby v rozsahu podľa § 27c zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a rámcovej zmluvy o platobných službách.

Bankové služby v rozsahu podľa § 27d zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 42/2016 Z.z. o platobnom účte so základnými funkciami a rámcovej zmluvy o platobných službách.

Na stiahnutie

Informačný list pre spotrebiteľa
Produktový list
Dokument s informáciami o poplatkoch

Informačný list pre spotrebiteľa
Produktový list
Dokument s informáciami o poplatkoch

 

Slovník štandardizovanej terminológie

Klientsky portál Oberbank

Zrealizujte Vaše transakcie niekoľkými kliknutiami, spravujte Vaše účty, karty, účty cenných papierov a ďalšie produkty na jednom mieste a buďte v kontakte s Vašou poradkyňou či poradcom.

 

Bezpečnosť

Bezpečnosť internetu a obzvlášť Online-Bankingu je pre Oberbank najvyššiou prioritou.

 

SMS info servis

Oberbank SMS info servis vám poskytuje viac informácií a vyššiu bezpečnosť.

 

Oberbank App

S Oberbank App máte Vašu Oberbank vždy k dispozícii.
 

Vyhľadávač filiálok

S vyhľadávačom filiálok Oberbank nájdete rýchlo a jednoducho tú správnu!