Oberbank Newsletter

O produktových akciách, o aktuálnych informáciách z finančného trhu, ale aj o PR novinkách – informujeme Vás o aktuálnych témach Oberbank na Slovensku.

 

> Prihlásenie na zasielanie Newsletter <

 

Podmienky pre odberateľov Oberbank Newsletter

Podklady, ktoré ste dostali k dispozícii, slúžia výlučne pre Vašu nezáväznú informáciu. Všetky údaje zodpovedajú vedomostiam a trhovým odhadom autorov Newsletter v čase jeho prípravy. Napriek skutočnosti, že komentáre v Oberbank Newsletter sa pripravujú s odbornou starostlivosťou, nepreberá Oberbank žiadnu zodpovednosť za úplnosť a správnosť, a ani za aktuálnosť informácií v poskytnutých príspevkoch.
Predovšetkým si Oberbank výslovne vyhradzuje právo omylu v prípade uvedenia nesprávnych číselných údajov. Zaslané podklady nepredstavujú ponuku, ani výzvu ku kúpe alebo k predaju bankových produktov, ktoré sú v nich uvedené.

 

Obchody s cennými papiermi sú charakteristické svojim vysokým rizikom. Napriek odbornému zostaveniu komentárov v Oberbank Newsletter nie je možné zaručiť, že uvedené prognózy vývoja nastanú, resp. že budú mať za následok dosiahnutie kurzových ziskov alebo iných výnosov. Naopak, nie je možné v závislosti od rizikovosti produktu vylúčiť aj straty.

 

Ďalšie informácie a prospekty dostanete na vyžiadanie u svojho obchodného bankového poradcu.

Výslovne súhlasíte s tým, že budete od Oberbank dostávať k vybraným oblastiam záujmu, ako aj k ďalším témam, ktoré s nimi súvisia, informácie cestou e-mailu.

Váš súhlas platí až do okamihu doručenia jeho odvolania Oberbank. Pre odhlásenie sa z odberu Oberbank Newsletters máte k dispozícii funkciu odhlásenia. Prostredníctvom kliknutia sa dostanete na stránku Oberbank Newsletter a tam môžete svoje prihlásenie na odber stornovať.