Koho hľadáme?

Pre naše pobočky priebežne hľadáme motivované kolegyne a kolegov.

 

S ukončeným stredoškolským vzdelaním zameraným na bankovníctvo, s maturitou nebo ukončeným štúdiom ekonómie máte už vytvorený slušný základ pre svoju budúcu kariéru. A takto by mohol vyzerať váš ďalší krok do profesijného života:

 

Poradca klientov na filiálke
Svojim klientom poskytujeme poradenstvo vo všetkých finančných záležitostiach, predovšetkým však v situáciách, ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť a poradenstvo. Na tejto pozícii by ste mali byť komunikatívny, mať zmysel pre predaj a mať radosť zo starostlivosti o klientov.

 

Špecialista v Bratislave
Svojich kolegov budete podporovať v odborných otázkach v oblasti vašej špecializácie, napr. analýza úverov, platobný styk, ohodnocovanie nehnuteľností, administratíva alebo účtovníctvo. Dôležitými predpokladmi pre tieto pozície sú ekonomické znalosti, schopnosť práce s číslami, presnosť a flexibilita, tímová práca a ochota poskytovať servis.
 
Kariérne šance
Vy sami ste strojcom svojho profesijného úspechu a ďalšieho rozvoja. K tomu vám vytvárame podmienky: postupným plnením zložitejších úloh môžete využiť priestor pre rozhodovanie a preberať väčšiu zodpovednosť.

 

Máte už skúsenosti z bankovej oblasti a hľadáte novú výzvu? Ste angažovaný, tímovo orientovaný a kladiete dôraz na spokojnosť klienta?

Vezmite svoju kariéru do vlastných rúk a posilnite náš existujúci tím!

 

Ekonomické vzdelanie alebo vzdelanie v príslušnej odbornej oblasti sú výhodou.


Využite všetky možnosti rozvoja a kariérnej šance v rôznych oblastiach ako privátne a firemné poradenstvo pre klientov, analýza úverov, platobný styk, právne záležitosti, ohodnocovanie nehnuteľností, administratíva alebo účtovníctvo.

 

 

Viac než 2.000 zamestnancov predstavuje dôležitý faktor úspechu.

Hľadáte novú výzvu?

Chcete sa tiež stať súčasťou nášho tímu?