Koho hľadáme?

Pre naše pobočky priebežne hľadáme motivované kolegyne a kolegov.

 

S ukončeným stredoškolským vzdelaním zameraným na bankovníctvo, s maturitou nebo ukončeným štúdiom ekonómie máte už vytvorený slušný základ pre svoju budúcu kariéru. A takto by mohol vyzerať váš ďalší krok do profesijného života:

 

Poradca klientov na filiálke
Svojim klientom poskytujeme poradenstvo vo všetkých finančných záležitostiach, predovšetkým však v situáciách, ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť a poradenstvo. Na tejto pozícii by ste mali byť komunikatívny, mať zmysel pre predaj a mať radosť zo starostlivosti o klientov.

 

Špecialista v Bratislave
Svojich kolegov budete podporovať v odborných otázkach v oblasti vašej špecializácie, napr. analýza úverov, platobný styk, ohodnocovanie nehnuteľností, administratíva alebo účtovníctvo. Dôležitými predpokladmi pre tieto pozície sú ekonomické znalosti, schopnosť práce s číslami, presnosť a flexibilita, tímová práca a ochota poskytovať servis.
 
Kariérne šance
Vy sami ste strojcom svojho profesijného úspechu a ďalšieho rozvoja. K tomu vám vytvárame podmienky: postupným plnením zložitejších úloh môžete využiť priestor pre rozhodovanie a preberať väčšiu zodpovednosť.

 

Máte už skúsenosti z bankovej oblasti a hľadáte novú výzvu? Ste angažovaný, tímovo orientovaný a kladiete dôraz na spokojnosť klienta?

Vezmite svoju kariéru do vlastných rúk a posilnite náš existujúci tím!

 

Ekonomické vzdelanie alebo vzdelanie v príslušnej odbornej oblasti sú výhodou.


Využite všetky možnosti rozvoja a kariérnej šance v rôznych oblastiach ako privátne a firemné poradenstvo pre klientov, analýza úverov, platobný styk, právne záležitosti, ohodnocovanie nehnuteľností, administratíva alebo účtovníctvo.

 

 

Hľadáte novú výzvu?

Chcete sa tiež stať súčasťou nášho tímu?