Sadzobníky (poplatky, úroky)

Sadzobníky poplatkov

Sadzobník poplatkov pre privátnych klientov platný od 01.01.2019
Sadzobník poplatkov pre privátnych klientov platný od 01.07.2018

 
Sadzobník poplatkov pre firemných klientov platný od 01.01.2019
Sadzobník poplatkov pre firemných klientov platný od 01.05.2018

 

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby pre privátnych klientov platné od 01.05.2018
Úrokové sadzby pre firemných klientov platné od 10.12.2018

 
Dokumenty s informáciami o poplatkoch
Účet Výhoda
Účet Klasik
Účet pre mladých a študentov
Základný bankový produkt
Platobný účet so základnými funkciami

 
Slovník štandardizovanej terminológie

 
Príklady bankových obchodov a ich cien pre privátnych klientov

 
Základné úrokové sadzby

 

Sadzobníky - Archiv