Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,56400
1 mesiac -0,56100
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,54800
6 mesiace -0,52800
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,50200

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,27000
1 mesiac 0,31000
2 mesiace 0,33000
3 mesiace 0,36000
6 mesiace 0,40000
9 mesiace 0,46000
1 rok 0,49000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,75000
1 mesiac 0,75000
2 mesiace 0,75000
3 mesiace 0,75000
6 mesiace 0,76000
9 mesiace 0,76000
1 rok 0,78000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,81060 0,02713 -0,05700 0,12950
2 mesiace -0,78780 0,03238 -0,04983 0,16613
3 mesiace -0,77140 0,02700 -0,07100 0,22363
6 mesiace -0,72620 0,03763 -0,05383 0,23588
1 rok -0,60980 0,07500 0,04033 0,31300

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,58000
3 roky -0,55000
4 roky -0,55000
5 rokov -0,50000
6 rokov -0,50000
7 rokov -0,45000
8 rokov -0,45000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,40000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.