Oberbank ponúka „vynikajúcu správu majetku“

Na zákazku finančného časopisu FOCUS-MONEY a spravodajskej stanice n-tv testoval Inštitút pre správu majetku spolu s mníchovským daňovým poradcom Manfredom Speidelom kvalitu poradenstva pre majetných klientov v Nemecku.


S cieľom určiť kvalitu poradenstva v reálnych podmienkach, poslal Mníchovský inštitút testovaciu osobu do 45 inštitúcií v Nemecku. Na základe rôznych scenárov boli posudzované poradenstvá a systematické obmedzovania rizika.


Oberbank a 21 ďalších bánk bolo vyznamenaných „Najlepšou známkou za vynikajúcu správu majetku".


Ako základ pre hodnotenia boli použité písomné podklady od testovaných osôb. Tieto boli hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
komplexnosť/dane, orientácia na klienta/zrozumiteľnosť, informácie o rizikách, náklady, transparentnosť, štruktúra portfólia a implementácia produktu. V bankovom teste boli zapojené tri on-line spoločnosti a banky spravujúce majetok, ktoré podľa štúdie Private Banking renomovanej poradenskej spoločnosti pre ľudské zdroje patrili medzi lídrov v regiónoch Berlín, Kolín nad Rýnom/Düsseldorf/Essen, Frankfurt nad Mohanom, Hamburk, Mníchov a Stuttgart. Okrem toho boli vybrané aj inštitúcie, ktoré sú pre FOCUS-MONEY z odborných dôvodov obzvlášť zaujímavé (sporiteľne, privátni správcovia majetku).

Oberbank ponúka „vynikajúcu správu majetku“

Obľúbený zamestnávateľ 2019

V obšírne realizovanej štúdii uskutočnila spoločnosť Faktenkontor a IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH po prvýkrát štúdiu „Obľúbený zamestnávateľ“. Mediálnym partnerom štúdie bol Der KURIER.


Podľa štúdie patrí Oberbank AG k najviac ceneným zamestnávateľom vo svojej oblasti.

Predmetom štúdie boli najväčšie podniky podľa počtu zamestnancov so sídlom v Rakúsku.

V štúdii sa prostredníctvom Social Listening analyzovali názory klientov k pracovnej klíme, podnikovej kultúre a kariére na sociálnych médiách.

 

Týmto spôsobom bolo zozbieraných 350 miliónov zdrojov, medzi nimi 143 miliónov záznamov zo spravodajských stránok, 123 miliónov záznamov na webových stránkach, 24 miliónov príspevkov na fórach, 42 miliónov pomenovaní zamestnávateľa na blogoch, 7 miliónov pomenovaní tzv. stránkach spotrebiteľov a veľké množstvo príspevkov na sociálnych médiách. Pre túto štúdiu bolo identifikovaných okolo 81.000 pomenovaní skúmaných podnikov a tieto boli priradené k jednotlivým typom podujatí.

Vyznamenanie Börsianer: Oberbank ako „Najlepšia banka v Rakúsku 2017“**

Najlepší zamestnávateľ roku 2018

Magazín „trend“, hodnotiaca platforma Kununu a inštitút pre výskum trhu „Statista“ sa vôbec po prvýkrát pokúsili v široko poňatej ankete nájsť najlepších zamestnávateľov v Rakúsku. Udeľované ocenenia vychádzajú z analýzy viac než 70.000 recenzií.


Základom hodnotenia boli tieto kritériá:

  • ochota odporučiť svojho zamestnávateľa
  • hodnotenie zamestnávateľa na platforme kununu.com
  • odporúčanie od zamestnancov pre ostatných zamestnávateľov v odbore.


Vo odbore bankovníctva a finančných služieb sme sa s výsledkom 7,75 umiestnili na 3 mieste! Aj celkové poradie stojí za pozornosť: 64. miesto medzi 300 najlepšími zamestnávateľmi v Rakúsku!

Najlepší zamestnávateľ roku 2018