Životopis - Dr. Josef Weißl, MBA

Po štúdiu podnikovej ekonomiky a právnych vied na Lineckej univerzite začala jeho kariéra roku 1983 v Oberbank. Súčasne s vedúcou činnosťou v obchodnej oblasti Salzburg absolvoval roku 2002 LIMAK-General-Management-Programm a v roku 2005 ukončil LIMAK-MBA Progamm.

 

V máji 2005 ho dozorná rada ustanovila do predstavenstva Oberbank AG. Okrem toho je prezidentom a členom Österreichisch‐Amerikanischen Gesellschaft OÖ.

 

Mandáty v dozorných radách a ďalšie funkcie v mimokoncernových domácich alebo zahraničných spoločnostiach:

  • predseda dozornej rady Gasteiner Bergbahnen AG
  • člen dozornej rady BAUSPARERHEIM Gemeinnützige Siedlungsgemeinschaft reg. Gen.m.b.H.
  • člen dozornej rady BRP-Powertrain Gmbh & Co.KG
  • člen dozornej rady Wiener Börse AG
  • člen dozornej rady CEESEG Aktiengesellschaft