Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,48500
1 mesiac -0,43800
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,39600
6 mesiace -0,36900
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,30600

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 2,03000
1 mesiac 2,10000
2 mesiace 2,12000
3 mesiace 2,14000
6 mesiace 2,16000
9 mesiace 2,18000
1 rok 2,20000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,12000
1 mesiac 0,19000
2 mesiace 0,20000
3 mesiace 0,21000
6 mesiace 0,25000
9 mesiace 0,28000
1 rok 0,32000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,85220 0,71388 -0,14900 2,04425
2 mesiace -0,81920 0,74913 -0,12850 2,13338
3 mesiace -0,80420 0,77563 -0,09100 2,15588
6 mesiace -0,76060 0,83425 -0,04817 2,08150
1 rok -0,62120 0,93738 0,03883 2,06450

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky 0,00000
3 roky 0,00000
4 roky 0,00000
5 rokov 0,00000
6 rokov 0,00000
7 rokov 0,00000
8 rokov 0,00000
9 rokov 0,00000
10 rokov 0,00000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.