Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,50500
1 mesiac -0,46200
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,39100
6 mesiace -0,33200
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,24200

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 2,04000
1 mesiac 2,10000
2 mesiace 2,15000
3 mesiace 2,17000
6 mesiace 2,23000
9 mesiace 2,26000
1 rok 2,28000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,10000
1 mesiac 0,12000
2 mesiace 0,14000
3 mesiace 0,16000
6 mesiace 0,21000
9 mesiace 0,26000
1 rok 0,28000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,76940 0,64638 -0,09050 1,65438
2 mesiace -0,71580 0,66300 -0,05717 1,79250
3 mesiace -0,67880 0,70013 -0,05250 1,81913
6 mesiace -0,63540 0,73850 0,01583 1,84488
1 rok -0,49780 0,79600 0,11667 1,92300

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky 0,00000
3 roky 0,00000
4 roky 0,00000
5 rokov 0,00000
6 rokov 0,00000
7 rokov 0,00000
8 rokov 0,03000
9 rokov 0,09000
10 rokov 0,15000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.