Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,51800
1 mesiac -0,43800
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,34100
6 mesiace -0,27700
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,14900

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 1,02000
1 mesiac 1,04000
2 mesiace 1,01000
3 mesiace 1,01000
6 mesiace 0,98000
9 mesiace 0,98000
1 rok 0,97000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,90000
1 mesiac 0,92000
2 mesiace 0,92000
3 mesiace 0,92000
6 mesiace 0,94000
9 mesiace 0,94000
1 rok 0,94000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,73480 0,23150 -0,06517 0,98513
2 mesiace -0,68540 0,44863 -0,04100 1,20200
3 mesiace -0,60720 0,64100 -0,01833 1,38738
6 mesiace -0,54700 0,71350 0,02483 1,20888
1 rok -0,41940 0,82375 0,12300 1,04988

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,50000
5 rokov -0,45000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,40000
8 rokov -0,40000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,35000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.