Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,51700
1 mesiac -0,47800
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,41500
6 mesiace -0,35600
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,28700

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 2,28000
1 mesiac 2,33000
2 mesiace 2,36000
3 mesiace 2,39000
6 mesiace 2,42000
9 mesiace 2,44000
1 rok 2,45000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,20000
1 mesiac 0,50000
2 mesiace 0,54000
3 mesiace 0,60000
6 mesiace 0,64000
9 mesiace 0,70000
1 rok 0,76000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,78900 0,71038 -0,09733 1,62675
2 mesiace -0,74820 0,73275 -0,06467 1,67675
3 mesiace -0,71700 0,74775 -0,06550 1,67925
6 mesiace -0,68020 0,80113 -0,01667 1,67475
1 rok -0,55120 0,88675 0,08383 1,72863

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,40000
3 roky -0,40000
4 roky -0,40000
5 rokov -0,40000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,40000
8 rokov -0,40000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,40000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.