Úrokové sadzby

Údaje sa aktualizujú každý rakúsky bankový pracovný deň. Ak pre daný dátum ešte nie sú k dispozícii aktuálne sadzby, zobrazia sa sadzby naposledy stanovené pred týmto dňom. Nasledujúce úrokové sadzby sú zobrazované s časovým posunom: Libor a Euribor (viď. dátum).

 

Swap-sadzby: Swap-sadzby sú cenovými ukazovateľmi Oberbank pre úrokové swapy. Pri zobrazených hodnotách ide o indikatívnu hodnotu pre plain vanilla úrokový swap voči 6-mesačnému Euribor-u.

  

Všetky údaje sú bez záruky, krátkodobé zmeny sú možné!


Euribor

Platnosť Hodnota
1 týžden -0,53000
1 mesiac -0,52300
2 mesiace 0,00000
3 mesiace -0,49800
6 mesiace -0,46800
9 mesiace 0,00000
1 rok -0,43300

Pribor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,27000
1 mesiac 0,30000
2 mesiace 0,32000
3 mesiace 0,34000
6 mesiace 0,36000
9 mesiace 0,41000
1 rok 0,44000

Bubor

Platnosť Hodnota
1 týžden 0,75000
1 mesiac 0,74000
2 mesiace 0,74000
3 mesiace 0,75000
6 mesiace 0,78000
9 mesiace 0,80000
1 rok 0,83000

Libor

Platnosť CHF GBP JPY USD
1 mesiac -0,80920 0,04663 -0,10667 0,14613
2 mesiace -0,77100 0,05825 -0,07433 0,18438
3 mesiace -0,75980 0,05838 -0,09667 0,21788
6 mesiace -0,72440 0,09238 -0,05067 0,27125
1 rok -0,59320 0,15763 0,05133 0,36925

Swap

Platnosť Hodnota
1 rok 0,00000
2 roky -0,50000
3 roky -0,50000
4 roky -0,50000
5 rokov -0,45000
6 rokov -0,40000
7 rokov -0,40000
8 rokov -0,40000
9 rokov -0,40000
10 rokov -0,40000

Tento materiál nie je súkromnoprávnym ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní produktov Oberbank AG, ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a nepredstavuje ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju vyššie uvádzaných aktív alebo bankových produktov. Účelom zverejnenia kurzov je všeobecným spôsobom informovať klientov Oberbank AG a verejnosť o aktuálnych otázkach a aktivitách Oberbank AG v oblasti bankovníctva. Zverejnené informácie nenahrádzajú podrobnejšie analýzy a odborné poradenstvo, ktorých potreba môže v súvislosti s danými témami vyvstať u konkrétnych subjektov. Oberbank AG nebude znášať zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke v rozpore s ich účelom.

Oberbank AG si vyhradzuje právo poskytnuté informácie kedykoľvek doplniť alebo upresniť.