Oberbank ponúka „vynikajúcu správu majetku“

Na zákazku finančného časopisu FOCUS-MONEY a spravodajskej stanice n-tv testoval Inštitút pre správu majetku spolu s mníchovským daňovým poradcom Manfredom Speidelom kvalitu poradenstva pre majetných klientov v Nemecku.


S cieľom určiť kvalitu poradenstva v reálnych podmienkach, poslal Mníchovský inštitút testovaciu osobu do 45 inštitúcií v Nemecku. Na základe rôznych scenárov boli posudzované poradenstvá a systematické obmedzovania rizika.


Oberbank a 21 ďalších bánk bolo vyznamenaných „Najlepšou známkou za vynikajúcu správu majetku".


Ako základ pre hodnotenia boli použité písomné podklady od testovaných osôb. Tieto boli hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
komplexnosť/dane, orientácia na klienta/zrozumiteľnosť, informácie o rizikách, náklady, transparentnosť, štruktúra portfólia a implementácia produktu. V bankovom teste boli zapojené tri on-line spoločnosti a banky spravujúce majetok, ktoré podľa štúdie Private Banking renomovanej poradenskej spoločnosti pre ľudské zdroje patrili medzi lídrov v regiónoch Berlín, Kolín nad Rýnom/Düsseldorf/Essen, Frankfurt nad Mohanom, Hamburk, Mníchov a Stuttgart. Okrem toho boli vybrané aj inštitúcie, ktoré sú pre FOCUS-MONEY z odborných dôvodov obzvlášť zaujímavé (sporiteľne, privátni správcovia majetku).

Oberbank ponúka „vynikajúcu správu majetku“

Vyznamenanie Börsianer: Oberbank ako „Najlepšia banka v Rakúsku 2018“**

Finančný časopis "Börsianer" ocenil najlepšie firmy a hlavy finančnej branže 2018 v Rakúsku, okrem iného aj najlepšiu Banku Rakúska a najlepšiu tuzemskú fondovú spoločnosť v Rakúsku.


"Börsianer" vyznamenal Oberbank ako "Najlepšiu banku v Rakúsku 2018" a "Najlepšiu univerzálnu banku v Rakúsku 2018".
*“Börsianer“ je finančný časopis špecializovaný na finančnú sféru so sídlom vo Viedni. Časopis je považovaný za významný zdroj informácií o finančnom sektore, jeho rebríčky sú uznávaným meradlom v národnej finančnej sfére.

 

**Ocenenia „Najlepší finančný podnik v Rakúsku 2018“ boli udelené odborným časopisom „Börsianer”. Test bol vykonaný podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych metód, v trojpilierovom scoringovom modeli (Peergroup, ukazovatele, redakcia). Pri všetkých bankách sa zisťovali ukazovatele - zisk, rendita vlastného kapitálu, Cost-Income-Ratio a podiel vlastného kapitálu. Nominovaných bolo 153 finančných inštitúcií z piatich sektorov. Zverejnených bolo 138 podnikov, z toho 50 bánk. Vyhodnotenie celkového poradia ako aj analýzu ukazovateľov vykonala daňovo-poradenská spoločnosť BDO Austria. Cieľom je poskytnúť klientom bánk, poisťovní, fondových spoločností a dôchodkových a zabezpečovacích poisťovní prehľad o najlepších firmách v Rakúsku. Detaily:

Vyznamenanie Börsianer: Oberbank ako „Najlepšia banka v Rakúsku 2017“**

Najlepší zamestnávateľ roku 2018

Magazín „trend“, hodnotiaca platforma Kununu a inštitút pre výskum trhu „Statista“ sa vôbec po prvýkrát pokúsili v široko poňatej ankete nájsť najlepších zamestnávateľov v Rakúsku. Udeľované ocenenia vychádzajú z analýzy viac než 70.000 recenzií.


Základom hodnotenia boli tieto kritériá:

  • ochota odporučiť svojho zamestnávateľa
  • hodnotenie zamestnávateľa na platforme kununu.com
  • odporúčanie od zamestnancov pre ostatných zamestnávateľov v odbore.


Vo odbore bankovníctva a finančných služieb sme sa s výsledkom 7,75 umiestnili na 3 mieste! Aj celkové poradie stojí za pozornosť: 64. miesto medzi 300 najlepšími zamestnávateľmi v Rakúsku!

Najlepší zamestnávateľ roku 2018

Obľúbený zamestnávateľ 2019

V obšírne realizovanej štúdii uskutočnila spoločnosť Faktenkontor a IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH po prvýkrát štúdiu „Obľúbený zamestnávateľ“. Mediálnym partnerom štúdie bol Der KURIER.


Podľa štúdie patrí Oberbank AG k najviac ceneným zamestnávateľom vo svojej oblasti.

Predmetom štúdie boli najväčšie podniky podľa počtu zamestnancov so sídlom v Rakúsku.

V štúdii sa prostredníctvom Social Listening analyzovali názory klientov k pracovnej klíme, podnikovej kultúre a kariére na sociálnych médiách.

 

Týmto spôsobom bolo zozbieraných 350 miliónov zdrojov, medzi nimi 143 miliónov záznamov zo spravodajských stránok, 123 miliónov záznamov na webových stránkach, 24 miliónov príspevkov na fórach, 42 miliónov pomenovaní zamestnávateľa na blogoch, 7 miliónov pomenovaní tzv. stránkach spotrebiteľov a veľké množstvo príspevkov na sociálnych médiách. Pre túto štúdiu bolo identifikovaných okolo 81.000 pomenovaní skúmaných podnikov a tieto boli priradené k jednotlivým typom podujatí.

Vyznamenanie Börsianer: Oberbank ako „Najlepšia banka v Rakúsku 2017“**

Recommender 2016: vynikajúce ocenenie pre Oberbank!

Súťaž Recommender, ktorú organizuje Rakúsky zväz finančného marketingu, je ocenením pre banky, poisťovne a stavebné sporiteľne, ktorých klienti sú najspokojnejší, a preto svoj finančný ústav odporúčajú ďalej. Ocenenie sa udeľuje na základe ankety 9.000 klientov bánk, poisťovní a stavebných sporiteľní, ktorú realizoval v prvom štvrťroku roku 2016 inštitút pre prieskum trhu „Telemark Marketing“. Na vyhodnotenie ochoty ďalej odporúčať finančnú inštitúciu, a tým aj získanie podkladov pre udelenie ocenenia bola použitá metóda „Net Promoter Score“ (NPS®).


Oberbank bola ocenená za vysokú ochotu svojich klientov ďalej ju odporúčať a získala v segmente regionálnych bánk najvyššiu pečať kvality „Vynikajúca starostlivosť o klientov“ za rok 2016.


Získané ocenenie a potvrdenie vysokej spokojnosti našich klientov nás veľmi teší. Ďakujeme vám za vašu dôveru Oberbank!

Recommender 2016: vynikajúce ocenenie pre Oberbank!