Manažment

Manažment Oberbank doviedol spoločnosť k mnohým úspechom predovšetkým prostredníctvom vnímania podstatného. Či už ide o jedinečnú históriu rastu alebo odolnosť banky voči krízam - oboje výnimočným spôsobom demonštruje solídne vedenie inštitúcie.

 

"Ak banka nejde na Východ, necháva si ujsť jedinečnú šancu na rast" - tak sa začala na začiatku 90-tych rokov minulého storočia expanzia bánk na Východ. Vedenie Oberbank nasadilo alternatívny kurz a v roku 1990 sa vydalo smerom na Západ do Bavorska.

 

Predovšetkým v dôsledku finančnej a ekonomickej krízy po roku 2008 spôsobila angažovanosť na Východe masívne diery v bilanciách bánk. Pod vedením generálneho riaditeľa Franza Gasselsbergera písala Oberbank naďalej históriu úspechu. Záchrana bánk za pomoci štátnej podpory nebola pre Oberbank nikdy aktuálnou témou. Dnes prispievajú k sile Oberbank, popri profitabilných zahraničných trhoch v Česku, Maďarsku a na Slovensku, nielen Bavorsko, ale aj Durínsko a Hesensko. Angažovanosť v Strednej a Východnej Európe teda áno, ale s premyslenou regionálnou stratégiou a schopnými ľuďmi na čele.

 

"Kapitál sa navyšuje vtedy, keď je to najmenej potrebné" - podľa tejto zásady sa vedenie Oberbank rozhodlo uskutočniť 3 nanajvýš úspešné navýšenia kapitálu v ekonomicky silných rokoch 2015 a 2016. Odôvodnenie týchto krokov bolo jednoduché:

 

  • neobmedzené pokračovanie rastových a expanzívnych plánov
  • cielený podiel jadrového kapitálu približne 16 %
  • prekročenie regulatórnych predpisov pre kapitálové vybavenie.

Očakávania sa naplnili na 100 %. Len v priebehu tretieho navýšenia kapitálu v IV. štvrťroku 2016 mohlo byť umiestnených viac než 3 mil. nových kmeňových akcií a získalo sa tak 700 nových akcionárov. Podiel akcií, vlastnených drobnými akcionármi, sa v súvislosti s navyšovaním kapitálu v rokoch 2015 a 2016  zvýšil z 26 % o 10 percentuálnych bodov na 36 %, čo medzičasom urobilo z Oberbank pravú verejnú spoločnosť.


Od roku 2011 bol vlastný kapitál navýšený dvojnásobne na viac než 2 miliardy Euro (stav k 31.12.2016) a jeho podiel dosiahol hodnotu, ktorá je na špičkovej úrovni aj v európskom meradle. To odráža, samozrejme, tiež burzová hodnota Oberbank. S burzovou kapitalizáciou vo výške cez 2 miliardy Euro sa radí Oberbank medzi 20 najhodnotnejších firiem v indexe Viedenskej burzy. Burzová hodnota Oberbank sa od roku 2005 viac než strojnásobila. Aj tu preukázalo vedenie banky prezieravosť a umožnilo trvalú expanziu.

 

 

Dozorná rada

Dozorná rada bola ustanovená v máji 2016 a pozostáva z 12 zvolených zástupcov akcionárov a 7 zamestnancov vyslaných podnikovou radou.

 

 

Dozorná rada

Člen DR od

Predseda

Dr. Herta Stockbauer, Klagenfurt

2016

Podpredseda

1. podpredseda: Dr. Ludwig Andorfer, Linz

2. podpredseda: Gerhard Burtscher, Innsbruck

2014

2016

Členovia

Dr. Wolfgang Eder, Linz

Dr. Barbara Leitl-Staudinger, Linz
DI DDr. h.c. Peter Mitterbauer, Laakirchen

Karl Samstag, Wien
Dr. Barbara Steger, Schwertberg

Dr. Herbert Walterskirchen, Salzburg

Mag. Dr. Martin Zahlbruckner, Linz
Alfred Leu, Wien

Mag. Gregor Hofstätter-Pobst

2006
2014
1991
2002
2014

1997
2016
2016
2017


Zástupcovia  zamestnancov

Wolfgang Pischinger, predseda centrálnej podnikovej rady, Linz


Alexandra Grabner, Linz

Elfriede Höchtel, Wels

Markus Rohrbacher, Krems

Stefan Prohaska, Salzburg
Herbert Skoff, Wien

1993

 

2014
2017
2017
2013
2011

Štátny komisár

Dvorná radkyňa Mag. Angelika Schlögel, MBA

Wien, štátna komisárka

MR Mag. Jutta Raunig,

Wien, zástupkyňa štátnej komisárky

2017

 

2017

 

Členovia predstavenstva Oberbank

Dr. Franz Gasselsberger, MBA

fotografie: Haslinger

Generálny riaditeľ Oberbank

Životopis

 

Mag. Dr. Josef Weißl, MBA

fotografie: Haslinger

Predseda predstavenstva Oberbank

Životopis

Mag. Florian Hagenauer, MBA

fotografie: Haslinger

Predseda predstavenstva Oberbank

Životopis

Organizačná štruktúra Oberbank

Tu sa dostanete k organizačnej štruktúre Oberbank.