Úver s antikorona zárukou SIH/NDF II

Účelom poskytnutia úveru s portfóliovou zárukou SIH/NDF II. je pomôcť mikro, malým a stredným podnikom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, udržať zamestnanosť a zachovať pracovné miesta v dôsledku krízovej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

Základné podmienky úveru so zárukou SIH:

  • Max. výška úveru 1.180.000 Eur
  • Účel použitia: investície do hmotného a nehmotného majetku súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, na prevádzkové potreby najmä v nadväznosti na obmedzený prístup ku kapitálu v dôsledku udalosti mimo kontroly podniku
  • Formy financovanie: splátkový úver / kontokorentný úver
  • Max. splatnosť 4 roky
  • Odklad splátok istiny a úrokov po dobu 12 mesiacov pre splátkové úvery
  • Možnosť získania úrokovej dotácie až do 4% p.a. (platí len pre splátkové úvery)
  • Bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasne splatenie úveru