Úver s antikorona zárukou SIH 1 (NDF II), SIH 2b (NDF I), SIH 3 (EXIMBANKA)

Účelom poskytnutia úveru s antikorona  zárukou SIH 1-3 je pomôcť mikro, malým,  stredným a veľkým podnikom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, udržať zamestnanosť a zachovať pracovné miesta v dôsledku krízovej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

 

Základné podmienky úveru so zárukou SIH:

Základné podmienky úveru so zárukou SIH 1, SIH 2b a SIH 3:

  • Max. výška úveru: 1.180.000 Eur (SIH 1), 2.000.000 Eur (SIH 2b) a 20.000.000 Eur (SIH 3)
  • Účel použitia: investície do hmotného a nehmotného majetku súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, na prevádzkové potreby, najmä v nadväznosti na obmedzený prístup ku kapitálu v dôsledku udalosti mimo kontroly podniku
  • Formy financovanie: splátkový úver / kontokorentný úver
  • Max. splatnosť 4 roky (SIH 1), resp. 6 rokov (SIH 2b, SIH 3)
  • Možný odklad splátok istiny/úrokov po dobu 12 mesiacov pre splátkové úvery v závislosti od typu záruky
  • Bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru