Inhalt

Firemné financie

Bežné účty a platobný styk

Naše balíčky služieb v platobnom styku – sú optimálne nastavené na Vaše nároky.

Zabezpečenie

Pri zaistení Vašich obchodov a vývoji manažmentu rizík môžete dôverovať nášmu know-how.

Financovanie

Oberbank AG je Váš spoľahlivý partner pre financovanie.

Investovanie

Výhodná spáva firemného a privátneho majetku prinášajúceho zisk.

 
 
26.03.2019